Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > Nieuw op vier.nu Pinksteren: video met mgr. Hoogenboom en gebeden Cenakeltijd

Nieuw op vier.nu Pinksteren: video met mgr. Hoogenboom en gebeden Cenakeltijd

Vier.nu Pinksteren staat online met de oproep om Pinksteren mee te vieren in de eigen kerk. Daarnaast biedt de site veel informatie over het hoogfeest van Pinsteren. Nieuw is een video in de serie over ‘Hoop’ met uitleg van mgr. Hoogenboom over Pinksteren.

De video is onderdeel van een reeks gemaakt door katholiekleven.nl waarin de Nederlandse bisschoppen en hulpbisschoppen in gesprek gaan over het thema hoop. Zij doen dat aan de hand van het kerkelijk jaar. Wat vieren we op de hoogfeesten? En waarom en hoe kunnen deze hoogfeesten ons tot hoopvolle mensen maken? De video’s sluiten aan bij het Jubeljaar 2025, dat als thema heeft ‘Pelgrims van Hoop’.

In de nieuwste aflevering vertelt bisschop Hoogenboom (hulpbisschop aartsbisdom Utrecht) over Pinksteren, het feest van de Heilige Geest: “De eerste christenen werden mensen van de weg genoemd, verwijzend naar het feit dat Jezus zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Als wij bidden tot de Heilige Geest, dan bidden wij dat wij op die weg die Jezus Christus is, voortgang maken. Dat we ook op die weg blijven, dat we geen dwaalwegen inslaan. En in die zin is de Heilige Geest ook op onze levensweg een metgezel die ons op het spoor houdt en die ons ook aanspoort om in de voetsporen van de Heer te treden door daden van geloof, van hoop en van liefde.”

Gebeden voor de Cenakeltijd tussen Hemelvaart en Pinksteren

Ook nieuw op vier.nu is een serie met gebedsintenties bedoeld voor de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren. Deze tien dagen heten de Cenakeltijd. Daarmee wordt verwezen naar de tijd dat de leerlingen van Jezus definitief afscheid van Hem hebben genomen tot aan de uitstorting van de Heilige Geest. In die dagen verbleven de leerlingen in de “bovenzaal” (Hand.1,13), het Cenakel, waar ook het Laatste Avondmaal plaats had gevonden. Die tien dagen in het Cenakel waren een tijd van wachten op de Heilige Geest, die Jezus beloofd had.

De gebeden en teksten zijn door de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen (KNR) in één uitgave verzameld vanuit de verschillende religieuze tradities en ze zijn ook geschikt om voorbereidingen op het Jubeljaar 2025 ‘kleur’ te geven. De uitgave sluit namelijk aan bij het thema van het Heilig Jaar: ‘Pelgrims van Hoop’

 

Tags: ,