Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Katholiekleven.nl blikt terug op vijf jaar paus Franciscus

Katholiekleven.nl blikt terug op vijf jaar paus Franciscus

Het is vijf jaar geleden dat kardinaal Bergoglio verkozen werd tot paus. In maart 2013 volgde hij Benedictus XVI op. Hij koos als eerste paus voor de naam Franciscus. Voor zijn jubileum blikt katholiekleven.nl, het videokanaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, terug op wat hij in deze vijf jaar aan de Kerk heeft gegeven.

Mgr. Van den Hende, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en bisschop van Rotterdam, herinnert zich nog precies waar hij was de avond dat het nieuws bekend werd en hoe erop werd gereageerd: “De vreugde om een nieuwe paus met de naam Franciscus was onmiskenbaar aanwezig.”

De bisschop vertelt hoe vrij snel daarna de eerste rondzendbrief van de paus verscheen: Lumen fidei (het licht van het geloof). Het is een bijzondere encycliek, omdat deze in eerste versie is geschreven door paus Benedictus. Paus Franciscus schrijft hoe geloof een licht op je pad is en ook helpt om te ontdekken wat je te doen staat. Mgr. Van den Hende: “De paus noemt mensen die gebrek lijden, die ziek zijn of in nood: middelaars van het licht. We worden door mensen in nood herinnerd aan de grote opdracht om lief te hebben en je naaste te beminnen.”

‘Wees de handen en voeten van Jezus’

De paus is een bruggenbouwer, zegt Geert van Dartel van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. “Hij gelooft in de kracht van de ontmoeting. Het bijzondere van paus Franciscus is, dat hij de ontmoeting aangaat, vertrouwend op de gaven van de Geest, die geschonken zijn ook aan de anderen. Hij doet dat als een pelgrim die op weg gaat naar de ander.”

Eliza Oudshoorn zet zich in als vrijwilligster voor het Katholiek Alpha Centrum in Leiden. In de video vertelt zij hoe paus Franciscus haar inspireert: “We zijn geroepen om de blijde boodschap die we gehoord hebben door te geven. Dat is wat deze paus steeds zegt: kom van je stoel en ga iets doen. Ga eropuit en verkondig het evangelie en wees de handen en voeten van Jezus.”

Jongeren, geloof en roeping

In oktober 2018 komen bisschoppen vanuit de hele wereld met de paus bijeen voor een nieuwe synode over jongeren, het geloof en onderscheiding van de roeping. Mgr. Van den Hende herinnert zich hoe de paus tijdens de Wereldjongerendagen aan jongeren in Krakau aanspoorde om leerling van Jezus te zijn en ambassadeur van Jezus in de wereld.

De paus gaf de jongeren toen de DoCat die de sociale leer van de Kerk voor hen uiteenzet. De bisschop gaat in op de betekenis van het Heilig Jaar van Barmhartigheid en vertelt hoe zorg voor de armen ook Laudato si’ kleurt, de encycliek van de paus over het milieu en de schepping.

Bekijk de video!

Nederlandse Bisschoppen vieren mis voor paus Franciscus

Na afloop van de vergadering van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, die dinsdag 13 maart samenviel met het vijfjarig jubileum van het pontificaat van paus Franciscus, vierden de bisschoppen de mis voor de paus.  Hulpbisschop Jan Hendriks van bisdom Haarlem-Amsterdam doet hiervan verslag in zijn persoonlijke blog. Hij schrijft: “Kardinaal Willem Eijk was hoofd­cele­brant en sprak in zijn homilie over deze paus als iemand die het gelaat van de barm­har­tig­heid van God heeft getoond…” Lees hier de complete blog.

 

(Foto: Ramon Mangold)

Kijk hier voor aanvullende informatie over de besproken encyclieken en exhortaties van paus Franciscus.