Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > Omgang met persoonsgegevens in de Rooms-Katholieke Kerk

Omgang met persoonsgegevens in de Rooms-Katholieke Kerk

In heel de Europese Unie gaat vanaf 25 mei 2018 één regeling gelden voor de omgang met persoonsgegevens. Deze nieuwe wet wordt ook wel de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) genoemd. Onder meer door een mediacampagne van de overheid zijn er veel vragen over deze wetswijziging en het is daarom goed om stil te staan bij wat de AVG voor de Rooms-Katholieke Kerk betekent.

Het is bovendien goed als kerken nadenken over de vraag: wat registreren we van wie, met welke reden en voor hoe lang? De R.-K. Kerk heeft momenteel al regels over hoe om te gaan met persoonsgegevens en privacy in parochies. Deze regels zijn vastgelegd in het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies.

Het is aan te raden om dit reglement nog eens goed door te lezen, want veel onderwerpen daarin blijven ook binnen de nieuwe wetgeving relevant. Op dit moment wordt gekeken op welke punten dit Algemeen Reglement moet worden aangepast met het oog op de wetswijziging. Zodra daar meer over bekend is, volgt informatie naar de parochies. Voorlopig blijft echter dus het bestaande reglement geldig en parochies kunnen met eventuele vragen zich het beste wenden tot het eigen bisdom.

 

 

Illustratie: uit de mediacampagne van de Rijksoverheid over de AVG.