Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > Katholiekleven.nl presenteert vijf principes voor gebruik van online video’s in de parochie

Katholiekleven.nl presenteert vijf principes voor gebruik van online video’s in de parochie

Katholiekleven.nl, het videokanaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, hield in mei en juli online presentaties in diverse bisdommen over het gebruik van video’s in de parochies. “Sinds corona hebben meer parochies ervaring met online video door de livestreams. Katholiekleven.nl wil helpen bij het zetten van een volgende stap”, vertelt Daphne van Roosendaal, coördinator van katholiekleven.nl.

Tijdens de bijeenkomsten werden opgedane ervaringen gedeeld en kwamen verder de volgende vijf principes ter sprake.

  1. Sociale communicatie

Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) sprak al over de inzet van communicatiemiddelen door de Kerk. Het document ‘Inter mirifica’ (1963) werd later gevolgd door ‘Communio et progressio’ (1971). Daarin worden gelovigen aangespoord om de sociale communicatiemiddelen met de grootste ijver en doelmatig in te zetten. Van Roosendaal: “Interessant is dat de Kerk al decennia spreekt over ‘sociale’ communicatiemiddelen, omdat communicatie relaties tussen mensen moet opbouwen en moet bijdragen aan gemeenschap en ontwikkeling van de samenleving. Onze huidige ‘sociale media’ zijn dus alleen ‘sociaal’ als ze dat doen.”

  1. Informeren en inspireren

Ook de jaarlijkse Wereldcommunicatiedag is een vervolg op het Tweede Vaticaans Concilie. Elk jaar schrijft de paus hiervoor een boodschap. In 2019 ging deze boodschap over het internet als netwerk van mensen. Van Roosendaal: “We hebben op de bijeenkomsten stilgestaan bij een fragment hieruit, waarin paus Franciscus zegt dat het internet een rijkdom is als een kerkgemeenschap daarmee het eigen leven coördineert, om vervolgens de eucharistie samen te vieren. En dat het een rijkdom is ‘als het verhalen van schoonheid en lijden dichterbij brengt, als het helpt om samen te bidden en samen het goede te zoeken’. Het eerste hebben we samengevat als ‘informeren’, alles wat gaat over het reilen en zeilen in de Kerk. Het tweede hebben we samengevat als ‘inspireren’. In parochiebladen en op parochiewebsites zie je beide aspecten terugkomen. Daarbij kun je ook video inzetten.”

  1. Toegevoegde waarde en een relevante boodschap

“Aan de hand van katholiekleven.nl hebben we gesproken over doelgroepen in de parochie en je toegevoegde waarde of je relevante boodschap”, vervolgt Van Roosendaal. “De auteurs van ‘Rebuilt’, een boek voor missionaire parochies, hebben het bijvoorbeeld over ‘de veranderende kracht’ van de Kerk. Dat is een relevante boodschap voor mensen die naar de kerk komen en ook voor anderen. Bij katholiekleven.nl is gekozen voor geloof, hoop en liefde. Ook dat is herkenbaar voor mensen die naar de kerk gaan en anderen. We hebben de deelnemers de vraag gesteld of ze in de parochie ook zo’n vertrekpunt hebben voor de communicatie met verschillende groepen mensen.”

“Dat bleek een vraag die tot nadenken stemde”, aldus Van Roosendaal. “Maar je kunt bijvoorbeeld kijken naar de betekenis van de patroonheilige van je parochie. Een van de deelnemers kwam uit een Titus Brandsma parochie. Dat is heel concreet. Een andere deelnemer kwam uit een parochie Heilige Drie-Eenheid. Ook als het minder voor de hand lijkt te liggen, is er altijd een relevante boodschap voor je doelgroepen vanuit de belangrijke waarden waar je parochie vanuit het geloof voor staat.”

  1. Video binnen de communicatiemix

Parochies kunnen online video breed inzetten. Een video kan op de website worden geplaatst en in een digitale nieuwsbrief worden opgenomen. En een video kan ook een plekje krijgen in het parochieblad. Dat kan via een QR-code die op internet (gratis) kan worden aangemaakt. Lezers van het parochieblad kunnen de code scannen met hun smartphone en de video zo bekijken.

  1. Organisatie van de communicatie

“Onder de noemer ‘organisatie van de communicatie’ hebben we gesproken over het vormen van een videoredactie, zoals ook parochiebladen en parochiewebsites een redactie hebben. Dan kun je ook zorgen voor onderlinge afstemming tussen deze redacties, zodat je elkaar op ideeën kunt brengen.”

De bijeenkomsten werden gehouden in samenwerking met de bisdommen. Ze vonden online plaats voor deelnemers uit het bisdom Groningen-Leeuwarden en Haarlem-Amsterdam, deelnemers uit het bisdom Rotterdam en het bisdom ’s-Hertogenbosch.

 

Tags: