Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Interreligieuze dialoog > Katholieken in gesprek met moslims over de katholieke sociale leer

Katholieken in gesprek met moslims over de katholieke sociale leer

Op donderdag 23 november was de katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog (CID) te gast bij het bestuur van de Islamitische Stichting Nederland/Hollanda Diyanet Vakfi (ISN). De ontmoeting vond plaats in het kantoor van de ISN aan de Javastraat in Den Haag. Het overleg was een vervolg op een eerdere ontmoeting op 25 april 2023 in het aartsbisschoppelijk paleis te Utrecht.

De katholieke deelnemers aan het overleg waren mgr. Herman Woorts, voorzitter van de contactraad (foto onder, rechts), secretaris Berry van Oers, afgevaardigde van het bisdom Groningen-Leeuwarden Agda Wachter-van Veen, afgevaardigde van het aartsbisdom Utrecht Hans Zuijdwijk (foto onder, links)  en afgevaardigde van het bisdom Den Bosch Anton Smits. De delegatie van de ISN bestond uit voorzitter Muhlis Koc, penningmeester Erkan Karagöz, onderwijscoördinator Zehra Vlug-Ünver en de islamitische rechtsgeleerde prof. dr. Haluk Songur, counselor voor religieuze zaken bij de Ambassade van Turkije in Nederland.

Anton Smits hield een inleiding over de Katholieke Sociale Leer en de uitwerking daarvan in het maatschappelijke en sociale leven. De menselijke waardigheid is het startpunt van de Katholieke Sociale Leer. Omdat ieder mens geschapen is naar het evenbeeld van God moet die waardigheid beschermd worden. Het daagt mensen uit om hun talenten in vrijheid te gebruiken. Dat vraagt ook  verantwoordelijkheid om de vrijheid ook voor anderen te garanderen. Agda Wachter-van Veen vertelde vervolgens over de doorwerking van de waarden uit de Katholieke Sociale Leer in het katholiek onderwijs waaronder, naast menselijke waardigheid, solidariteit en subsidiariteit.

Onacceptabel

Tijdens het overleg werd ingegaan op de situatie in Israël en Palestina en de weerslag van de gebeurtenissen in Nederland. Prof. Songur verwees naar de gezamenlijke verklaring van moslimorganisaties waarin ze zeggen: “Steeds vaker worden moskeeën en moslims doelwit van islamofobe uitlatingen, bedreiging en moslimhaat. Moslims krijgen regelmatig te maken met moslimdiscriminatie, ook in de vorm fysieke aanvallen op moskeeën. De toenemende mate van anti-islam tendensen is zorgelijk en komt de sociale cohesie in de samenleving niet ten goede.”

Mgr. Woorts vertelde dat de bisschoppen een brief publiceerden bij gelegenheid van de verkiezingen waarin ze schreven: “Wij zijn zeer bezorgd over groeiende tegenstellingen en toegenomen angst in ons land vanwege conflicten elders in de wereld, waar met name joden alsook moslims in onze samenleving ten onrechte op worden aangekeken en er negatieve gevolgen van ondervinden. Dat er landgenoten zijn die niet meer herkenbaar over straat durven gaan en van wie huizen en gebouwen van samenkomst moeten worden beveiligd, is onacceptabel.”

Verkiezingen

Ook de betekenis van de uitslag van de verkiezingen van de leden voor de Tweede Kamer werd besproken. Die uitslag baart zorgen, vooral ook onder moslims vanwege een aantal standpunten betreffende de islam in het programma van de PVV, de winnaar van de verkiezingen.

De ISN zet zich in voor de integratie van de Turkse gemeenschap in de Nederlandse samenleving. Het is één van de grootste maatschappelijke organisaties van Nederland met 148 moskeeën en zo’n 200 imams.

 

Verslag en foto’s: drs. Berry van Oers, beleidsadviseur bisschoppenconferentie voor interreligieuze dialoog.

Tags: , ,