Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > Boodschap paus Wereldjongerendag: ‘Kies een levensstijl die gegrond is in hoop’

Boodschap paus Wereldjongerendag: ‘Kies een levensstijl die gegrond is in hoop’

Paus Franciscus roept jongeren op een baken van hoop zijn. Hij spoort hen aan ‘om voor een levensstijl te kiezen die gebaseerd is op de hoop.’ Dit is te lezen in de boodschap van de paus voor de Wereldjongerendagen op 26 november (Hoogfeest van Christus Koning).

Jaarlijks viert de Kerk de Wereldjongerendag in bisdommen wereldwijd. Sinds 2021 vindt deze dag plaats op het Hoogfeest van Christus Koning, de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

In zijn boodschap “Laat de hoop u blij maken” (vgl. Romeinen 12, 12) adviseert paus Franciscus jongeren om elke dag een woord van hoop te delen op de sociale media. Hij schrijft: ‘Op sociale media lijkt het altijd makkelijker om negatieve berichten te delen dan berichten die hoop geven. Dus mijn concrete suggestie is dit: probeer elke dag een woord van hoop met anderen te delen. Probeer zaadjes van hoop te zaaien in het leven van je vrienden en iedereen om je heen.’

Duizenden smartphones

Met het licht van de hoop is het mogelijk om anders naar de wereld te kijken, zegt de paus: ‘Soms, als je ’s avonds uitgaat met je vrienden, neem je je smartphone mee en gebruik je die als zaklamp. Bij grote concerten bewegen duizenden van jullie deze moderne lichtjes op het ritme van de muziek; het is een indrukwekkend gezicht. ‘s Nachts laat het licht ons de dingen op een nieuwe manier zien en zelfs in de duisternis straalt een bepaalde schoonheid. Zo is het ook met het licht van de hoop dat Christus is. Door Jezus, door zijn verrijzenis, wordt ons leven verlicht. Met hem zien we alles in een nieuw licht.’

Pelgrims van hoop

Paus Franciscus blikt ook terug op de Wereldjongerendagen in Lissabon. Hij noemt deze dagen een ‘explosie’ van licht en vreugde. Op het einde van deze dag kondigde hij de volgende Wereldjongerendagen aan. In 2027 trekken de jongeren naar Seoul in Korea. Maar daarvoor, in 2025, nodigt paus Franciscus de jongeren uit om naar Rome te komen voor het Heilig Jaar, waar zij met vele anderen ‘pelgrims van hoop’ zullen zijn. Ook jongeren in Nederland zijn daarvoor uitgenodigd.

Jong en oud zijn in het Heilig Jaar uitgenodigd voor een pelgrimage naar Rome. Vanuit Nederland vindt een nationale bedevaart plaats van 26 april tot en met 3 mei (meivakantie). De organisatie is in handen van het Landelijk Platform Bedevaarten, waarin alle Nederlandse bisdommen vertegenwoordigd zijn. Lees hier meer over deze bedevaart.

Lees hier de complete boodschap van paus Franciscus voor de Wereldjongerendag 2023.

Dit is een ingekort bericht, het complete artikel is gepubliceerd op katholiekleven.nl. 

Foto Wereldjongerendagen in Lissabon: Ramon Mangold.

Tags: ,