Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Kardinaal Eijk: daling 7 procent euthanasiegevallen draagt bij aan Algemeen Welzijn

Kardinaal Eijk: daling 7 procent euthanasiegevallen draagt bij aan Algemeen Welzijn

Recent heeft het Openbaar Ministerie vervolging ingesteld tegen een arts die het leven van een demente vrouw zou hebben beëindigd zonder de actuele levens- of stervenswens te hebben geverifieerd. Nu deze arts is vrijgesproken, houdt kardinaal Eijk, referent voor medisch-ethische kwesties namens de bisschoppenconferentie, deze zaak tegen het licht.

‘Wat moet iemand concluderen die de opvatting is toegedaan dat het menselijk leven een intrinsieke waardigheid heeft en daarom nooit mag worden beëindigd?’, vraagt de kardinaal zich af. ‘Die zou het liefst zien dat euthanasie, hulp bij suïcide en levensbeëindiging zonder verzoek nooit zouden plaatsvinden.’

Niets bereikt?

Het Openbaar Ministerie heeft in de laatste jaren in een aantal euthanasiezaken vervolging ingesteld. Nu oordeelt de rechter over een arts tegen wie vervolging is ingesteld dat zij zorgvuldig heeft gehandeld. Moet daarom worden geconcludeerd dat met de vervolging door het Openbaar Ministerie niets is bereikt?

‘Dit zou een overhaaste conclusie zijn’, stelt kardinaal Eijk. ‘Het aantal gevallen van euthanasie en hulp bij suïcide is sinds 1990, het jaar dat daar het eerst onderzoek naar is gedaan, fors gestegen.
Het aantal bij de Regionale Toetsingscommissies gemelde gevallen van levensbeëindiging op verzoek daalde echter van 6.585 in 2017 naar 6.126 in 2018. Dit komt neer op een daling van circa 7%.
Vermoed wordt dat artsen onzeker zijn geworden en daardoor terughoudend bij het inwilligen van euthanasieverzoeken. Omdat de eigen arts vaker weigert om euthanasie toe te passen, wenden mensen zich in een significant hogere frequentie tot de Levenseindekliniek in Den Haag om door een hierbij aangesloten arts het leven te laten beëindigen.’

Toch noemt de referent voor medisch-ethische kwesties een daling van het aantal gevallen van levensbeëindiging op verzoek met 7% niet zonder betekenis. ‘Het is in ieder geval een relatieve bijdrage aan het Algemeen Welzijn, dat volgens de katholieke Kerk het basisprincipe is van de sociale ethiek. … Zet deze daling zich door? Of vatten artsen door bovengenoemde uitspraak van de rechter weer moed? De jaarverslagen van de Regionale Toetsingscommissie zullen het leren.’

Lees hier het hele artikel van kardinaal Eijk.

Foto: Ramon Mangold.

Tags: , ,