Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Parochiebladenservice > Heiligverklaring Titus Brandsma groots moment voor Nederlandse R.-K. Kerk

Heiligverklaring Titus Brandsma groots moment voor Nederlandse R.-K. Kerk

Op vrijdag 4 maart heeft paus Franciscus bekend gemaakt dat op 15 mei de zalige Titus Brandsma heilig zal worden verklaard. De Nederlandse bisschoppen reageren verheugd op dit nieuws. De Nederlandse kerkprovincie zal met drie afgevaardigden vertegenwoordigd zijn bij de plechtigheid in Rome, in de personen van Willem Jacobus kardinaal Eijk, mgr. Gerard de Korte en mgr. Ron van den Hout.

Titus Brandsma’s vele activiteiten voor kerk en samenleving, zijn principiële verzet tegens het nazisme en zijn martelaarsdood in het concentratiekamp Dachau getuigen van zijn rotsvaste geloof en intense betrokkenheid met medemensen. Hij was een inspiratiebron voor velen. Voor de internationale Karmel Orde is pater Titus een van hun belangrijkste 20ste-eeuwse leden die is heiligverklaard.

Kardinaal Eijk vertegenwoordigt Nederland als metropoliet van de kerkprovincie. Mgr. Van den Hout, de bisschop van Groningen-Leeuwarden, en mgr. De Korte, de bisschop van ’s-Hertogenbosch, vertegenwoordigen respectievelijk de bisdommen waar Titus Brandsma is geboren (Oegeklooster, Friesland) en tijdens zijn leven woonde en werkte (Oss en Nijmegen). Vanuit deze twee bisdommen wordt in samenwerking met de orde van de Karmelieten, waartoe Titus Brandsma behoorde, verschillende gedenkactiviteiten voorbereid in het kader van de heiligverklaring.

Dankviering

Op zondag 6 maart, kort na de vooraankondiging in Rome van de heiligverklaring, is er om 19.00 uur in Titus’ geboorteplaats Bolsward een oecumenische vesperviering in de R.-K. Franciscusbasiliek. Met medewerking van mgr. Ron van den Hout en het Convent Karmel Noord van leken-Karmelieten. Na de heiligverklaring op 15 mei wordt een nationale dankviering voorbereid voor zondag 22 mei in de St. Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch. Daar zijn behalve Nederlandse bisschoppen ook vertegenwoordigers van de Karmel Orde, de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR) en andere genodigden bij aanwezig.

Verder is de publicatie van een speciaal publieksmagazine in gang gezet, gewijd aan leven en werk van Titus Brandsma en zijn betekenis voor huidige generaties. Dit magazine wordt in grote oplage verspreid via de bisdommen in Nederland en zal ook als download beschikbaar komen. Ook komt er een bidprentje beschikbaar bij gelegenheid van de heiligverklaring.

Op initiatief van de bisdommen ’s-Hertogenbosch en Groningen-Leeuwarden biedt bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim een Rome-programma aan voor iedereen die de heiligverklaring wil bijwonen. Informatie hierover is te vinden op de site: heiligetitusbrandsma.nl.

Reacties van de bisschoppen:

Kardinaal Eijk: ‘De heiligverklaring van pater Titus Brandsma is een bijzonder en groots moment in de Nederlandse kerkgeschiedenis. Titus Brandsma was geestelijk adviseur van de Nederlandsche Rooms-Katholieke Journalistenvereniging. Als zodanig zette hij mgr. (later kardinaal) Jan de Jong, de aartsbisschop van Utrecht, ertoe aan katholieke dagbladen te verbieden om N.S.B.-advertenties te plaatsen. De nazi-ideologie durfde hij openlijk te bestrijden. Dit kostte hem uiteindelijk zijn leven. Voor zijn trouw aan Christus had hij alles over. Hij is voor journalisten, universiteitsdocenten, religieuzen en vele anderen een lichtend voorbeeld, niet alleen in ons land, maar wereldwijd.’

Mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie: ‘Titus Brandsma heeft getuigd van de waarheid van Gods liefde en duidelijk gemaakt dat een mens door haat en geweld ten diepste ontrouw is aan zijn of haar menselijke waardigheid. De heiligverklaring door paus Franciscus laat onder meer zien hoe belangrijk de boodschap van pater Titus Brandsma is en blijft. Ik hoop dat het getuigenis van pater Titus ook nu inspireert en bemoedigt om trouw te blijven in liefde en geloof aan de waardigheid die wij als mens van God hebben gekregen.’

Mgr. De Korte: ‘Wij kijken uit naar de bijzondere plechtigheid bij de heiligverklaring van pater Titus. Jarenlang leefde hij binnen ons bisdom. Eerst in Megen, Boxmeer en Oss en later als hoogleraar en rector magnificus aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Wij zullen ook in ons eigen land met velen de heiligverklaring vieren onder meer met een feestelijke viering in de Sint-Jan.’

Mgr. Van den Hout: ‘Titus verbond als geen ander liefde voor culturele eigenheid met de universele betekenis van kerk en geloof. In het bisdom Groningen-Leeuwarden zijn we dankbaar dat een geloofsheld als hij veel betekend heeft voor de Friese taalemancipatie en katholieke traditie in het noorden. De manier waarop hij tijdens de Tweede Wereldoorlog onverschrokken de waarheid verkondigde en dat uiteindelijk met de dood moest bekopen, is een oproep aan ons vandaag om te kiezen voor het goede en het heilige.’

Kijk ook op: heiligetitusbrandsma.nl,  karmel.nl/titus-brandsma en titusbrandsmateksten.nl. 

Beknopte levensloop van Titus Brandsma

Datum

23 febr. 1881

Gebeurtenis

Geboren in Oegeklooster, nabij Bolsward in Friesland

1892 / 1898

17 sep­t. 1898

Megen: Leerling van het gymnasium van de paters Franciscanen

Boxmeer: ingetre­den bij de Karmel Orde in Boxmeer

3 ok­t. 1899 Kloostergelofte afgelegd bij de Karmelieten
17 juni 1905 Tot pries­ter gewijd in ’s-Hertogenbosch
25 okt. 1909 Promotie aan de pauselijke universiteit Gregoriana te Rome
1909 – 1923

 

 

1926 / 1934

Oss: Docent aan de Karmel priesteropleiding

1919 Hoofdredacteur R.K. regioblad De Stad Oss; wnd. Dir. R.K. Middelbare Handelsschool

1922/23 Oprichting van Carmel Lyceum in Oss en in Oldenzaal en Stichting Carmel College

Dokkum: Herleving nat. Bonifatiusbedevaarten/bouw heiligdom Bonifatiuskapel (1934)

1923 – 1942 Nijmegen: Hoogleraar Filosofie en Geschiedenis v.d. Mystiek aan de Katholieke Universiteit

1932 Rector Magnificus: Diesrede over ‘Godsbegrip’

1935 Kritisch geschrift ‘De waan der zwakheid’ over Duitse Jodenvervolging

1936 Lid landelijk Comité van Waakzaamheid tegen nationaalsocialisme

1935-1942 Bisschoppelijk adviseur Aartsbisdom Utrecht: over R.-K. media en journalistiek

5 – 10 januari 1942: Namens de Nederlandse bisschoppen/aartsbisschop mgr. Jan de Jong

persoonlijke rondgang langs R.-K. uitgevers en hoofdredacteuren. Afwijzing van de Duitse

persmaatregel voor verplichte opname van NSB- advertenties door de dagbladen.

19 jan. 1942: Arrestatie in Nijmegen door de Duitse SichterheitsDienst.

Gevangenschap in:

-Strafgevangenis in Scheveningen (‘Oranjehotel’)

-Kamp Amersfoort

-Gevangenis in Kleef (doorgangsstation)

19 juni 1942: Aankomst in concentratiekamp Dachau bij München

26 juli 1942 Sterfdatum in Dachau
Na zijn dood:

 

1982 Postuum Verzetsher­den­kings­kruis toegekend

3 nov. 1985 Zalig verklaard te Rome door Paus Johannes Paulus II

2005 In Nijmegen verkozen tot Grootste Nijmegenaar aller tijden

2015 Postuum onderscheiden als Ereburger van Oss

15 mei 2022 Heilig verklaard te Rome door Paus Franciscus

 

 

Tags: ,