Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Noorden start op 27 juli met een jaarlijkse gedenkdag voor Heilige Titus Brandsma

Noorden start op 27 juli met een jaarlijkse gedenkdag voor Heilige Titus Brandsma

Op 15 mei 2022 werd pater Titus Brandsma door paus Franciscus heilig verklaard. Ruim een jaar later, op donderdag 27 juli 2023, daags na de officiële sterfdatum van Sint Titus (26 juli) is in Bolsward en Dokkum een Gedenkdag over hem. Op deze dag verschijnt ook een nieuwe uitgave over Titus: ‘Reis naar de stilte. De laatste brieven van Titus Brandsma’: brieven door hem geschreven in Duitse gevangenschap.

De Gedenkdag begint ’s morgens (10.00 – 12.30 uur) in de Bonifatiuskapel te Dokkum, gaat verder in de namiddag (15.00 – 17.00 uur) en ’s avonds (19.00 – 21.45 uur) in Bolsward: in respectievelijk Museum De Tiid en de R.-K. Franciscusbasiliek, zo maakt het bisdom Groningen-Leeuwarden bekend.

Laatste Brieven

Alle laatste brieven van Titus Brandsma – geschreven tijdens zijn gevangenschap in 1942 in Scheveningen, Amersfoort, Kleve en concentratiekamp Dachau – zijn door uitgeverij Adveniat en het Titus Brandsma Instituut integraal gepubliceerd. Ze zijn aangevuld met beschouwingen door hoogleraar Mystieke Theologie Inigo Bocken, auteur van een intellectuele biografie over Titus (najaar 2023).

Tv-presentator en uitgever Leo Fijen presenteert het brievenboek om 10.00 uur in de Bonifatiuskapel te Dokkum. Dit katholiek heiligdom met kunstzinnige kruiswegstaties is in 1926 opgericht door Titus Brandsma als nationaal bedevaartsoord voor Bonifatius. Door de heiligverklaring van Titus zijn nu twee heiligen verbonden aan deze bedevaartsplek van Noord-Nederland.

Titus en Bonhoeffer

In Bolsward, Museum De Tiid, vergelijkt ’s middags (15.00 uur) PKN-predikant Gerrit de Haan de betekenis van Titus en Dietrich Bonhoeffer: de protestantse Duitse dominee die zich in de oorlogsjaren evenals zijn Nederlandse katholieke geestverwant principieel keerde tegen het nazi-gedachtengoed. Ook hij stierf voor zijn verzet in Duitse gevangenschap.

Nuntius en basilicavoordracht

Het avondprogramma in Bolsward wordt bepaald door een eucharistieviering (19.00 uur) in de R.-K. Franciscusbasiliek, waarin de pauselijke nuntius in Nederland, mgr. dr. Paul Tschang In-Nam, zal voorgaan. Aansluitend volgt een basilicavoordracht door musicus/componist en leken-Karmeliet Chris Fictoor over zijn Titusliederen, geïnspireerd door teksten en de levenshouding van H. Titus Brandsma.

De Gedenkdag H. Titus is een gezamenlijk initiatief van Museum De Tiid/Titus Brandsma Museum, Bonifatiuskapel Dokkum en de H. Titus Brandsma parochie te Bolsward.

Volledig programma van de  Gedenkdag H. Titus, 27 juli 2023 in Dokkum en Bolsward, zie programmaflyer. 

 

Bericht via bisdom Groningen-Leeuwarden.

 

Tags: , ,