Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Dossiers > Uitgelicht: Synode Synodale Kerk > Gebedsviering in Den Bosch in verbinding met gebed in Rome voorafgaand aan synode

Gebedsviering in Den Bosch in verbinding met gebed in Rome voorafgaand aan synode

Paus Franciscus nodigt jonge christenen van alle kerkelijke achtergronden uit om 30 september op het Sint-Pietersplein in Rome te bidden voor de toekomst van de Kerk. Deze samenkomst van Gods volk, ‘Together’, wordt georganiseerd door de gemeenschap van Taizé en vindt plaats aan de vooravond van de synode. In de Sint-Janskathedraal in Den Bosch is tegelijkertijd, om 17.00 uur, een gebedsviering om samen te bidden met de jongeren op het Sint-Pietersplein.

Bij de Taizéviering in de Bossche Sint-Janskathedraal zullen dezelfde liederen en teksten worden gebruikt als op dat moment in Rome. Een Taizé-gelegenheidskoor ondersteunt de samenzang in Den Bosch. Via een groot beeldscherm is er een live verbinding met de viering in Rome. Iedereen, jong en minder-jong, is van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Deze uitnodiging is ook uitgegaan naar vertegenwoordigers van diverse kerken. De kathedraal is vrij toegankelijk.

Nederlandse jongeren naar Rome
Vanuit vele landen – waaronder Nederland – reizen dat weekend jongeren van allerlei kerken naar Rome om mee te doen aan deze bijzondere gebedsviering in de stijl van Taizé. Het gebed van de jongeren en paus Franciscus gaat vooraf aan de synode die later die week van start gaat in Rome met als thema: ‘Voor een synodale Kerk, communio, participatio, missio’.

De viering in de Sint-Janskathedraal is een initiatief van het project ‘Luisterend op weg’, waarin de Konferentie Nederlandse Religieuzen, het Netwerk Katholieke Vrouwen en het bisdom van ’s-Hertogenbosch samenwerken.

Lees het complete bericht op de site van bisdom Den Bosch.

Lees hier meer over de Nederlandse deelname aan het Together-gebed in Rome.

Lees hier meer over de synode.

Tags: ,