Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Interreligieuze dialoog > Eerste programma Emoena voor interreligieus leiderschap van start met 31 deelnemers

Eerste programma Emoena voor interreligieus leiderschap van start met 31 deelnemers

Op 28 oktober 2019 is het eerste programma van Emoena, gericht op interreligieus leiderschap van start gegaan met 31 deelnemers. Het programma bestaat uit meerdere werkvormen en omvat achttien lesdagen verspreid over negen maanden. De lessen vinden plaats op verschillende locaties. Vanuit de Rooms-Katholieke Kerk maakt mgr. H. Woorts, referent voor Interreligieuze Dialoog, deel uit van het College of Founders van Emoena.

Vertegenwoordigers van jodendom, christendom, islam, boeddhisme, hindoeïsme, bahá’í-geloof, en humanisme hebben de handen ineengeslagen en samen dit interreligieuze leiderschapsprogramma opgezet.

De initiatiefnemers: “Meer dan ooit is er nood aan leidersfiguren, die diepgeworteld in de eigen traditie tegelijk in staat zijn om de dialoog met andersdenkenden en -gelovigen aan te gaan. Meer dan ooit is er nood aan leiders die hun eigen geloofscommitment kunnen combineren met openheid. Meer dan ooit is er nood aan leiders die, ongeacht hun religieuze of niet religieuze achtergrond, als bruggenbouwers kunnen bijdragen een vreedzame samenleving.”

Het Emoena curriculum is opgebouwd uit vier modules. Module 1 richt zich op het begrijpen van de politieke en institutionele omgeving van religie in Nederland en Europa. Er is bijvoorbeeld een dag over religie in de publieke ruimte en een over het maatschappelijk engagement van religies en wat zij bijdragen aan de samenleving (ouderenzorg, voedselbedeling, …).

Module 2 vergroot de kennis over de geschriften, geloofsprincipes, rituelen en ethische voorschriften van de verschillende tradities. Zo is er bijvoorbeeld een dag over heilige teksten, interpretaties en vertalingen, een dag over rede en geloof en een over kunst en religie.

Module 3 richt zich voornamelijk op het opbouwen van ieders individuele leiderschaps- en organisatorische vaardigheden zoals dialoog, conflicthantering en vredesopbouw, maar ook hoe het geloof te communiceren naar de jeugd en wat te doen in geval van ethische uitdagingen.

Module 4 is gewijd aan groepsprojecten die deelnemers in staat stellen praktische ervaring op te doen op het gebied van dialoog en het organiseren daarvan.

Drs. Berry van Oers, beleidsadviseur Interreligieuze Dialoog Bisschoppenconferentie.

Op de foto mgr. Woorts geflankeerd door enkele andere leden van het College of Founders.

Tags: ,