Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Doorstart gelukt: toch bloemen voor de paus uit Nederland met Pasen

Doorstart gelukt: toch bloemen voor de paus uit Nederland met Pasen

De ‘bloemen voor de Paus’ met Pasen krijgen definitief een doorstart. Nadat eerder dit jaar bekend werd dat het unieke Nederlandse project in haar voormalige organisatievorm geen doorgang meer kon vinden, is er hard gewerkt om een doorstart te kunnen maken.

Rector Antoine Bodar van de Kerk van de Friezen in Rome gaf direct al aan dat de “bloemengeste vanuit Nederland aan de Paus in Rome en vanuit de Nederlandse Kerkprovincie aan de Wereldkerk” te bijzonder is om geen voortgang te kennen. Overspoeld door positieve reacties van kwekers, sponsoren en tal van anderen, alsook na intensief overleg met diverse betrokkenen in Nederland en het Vaticaan, is door de inspanningen van velen gebleken dat er dit jaar, na twee jaren van pandemie, wederom Nederlandse bloemenpracht op het Sint Pietersplein in Rome zal prijken.

Nieuwe hoofdarrangeur

Er is een nieuwe hoofdarrangeur gevonden in de persoon van Piet van der Burg uit Berkel en Rodenrijs, die geheel belangeloos de bloemversiering in goede banen zal leiden. Een team van bloemisten en andere vrijwilligers, vanuit Nederland en Rome, zal er onder zijn bezielende aanvoering en in nauwe samenwerking met het Vaticaan voor zorgen dat op Eerste Paasdag bij de zegen Urbi et Orbi door Paus Franciscus, op Zondag 17 April 2022, wederom de woorden “Bedankt voor de bloemen uit Nederland” kunnen klinken.

Piet van der Burg heeft reeds eerder projecten voor het Vaticaan gestalte mogen geven. Rector Antoine Bodar is verheugd dat het, ondanks alles, toch weer gelukt is om dit jaar het Sint Pietersplein in een Nederlandse bloemenzee te doen veranderen. “Het Hoogfeest van Pasen, het feest van de Opstanding, staat telkens weer voor een nieuw begin, nieuwe hoop, nieuw leven – misschien dit jaar nog wel meer dan in andere jaren”, aldus Bodar.

Met de zegen naar Rome

Op dinsdag 12 April 2022 zal de vrachtwagencombinatie van Van der Slot Transport, uit Noordwijkerhout, vol met bloemen en planten geschonken door tal van kwekers uit het hele land, worden gezegend door bisschop Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Dit geestelijke startschot voor de Nederlandse Bloemen voor de Paus zal worden gegeven bij Keukenhof Holland, in Lisse.

Foto: mgr. Van den Hende zegent de bloemen voor de paus in 2019.

Tags: , ,