Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Parochiebladenservice > Diocesane werkers Huwelijk en Gezin slaan handen ineen voor Jaar van de Familie

Diocesane werkers Huwelijk en Gezin slaan handen ineen voor Jaar van de Familie

Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het Jaar van de Familie en dit gekoppeld aan het Jaar van Sint Jozef. Een themajaar als dit wil initiatieven oproepen en bestaande activiteiten kracht bijzetten. Het Jaar van de Familie is aanleiding voor de diocesane werkers voor Huwelijk en Gezin uit de zeven bisdommen om met elkaar in overleg te gaan over de mogelijkheden van samenwerking om invulling te geven aan het thema.

Elk bisdom heeft mensen met een groot hart voor het pastoraat aan gezinnen. Ook zijn er in elk bisdom waardevolle diocesane activiteiten op dit gebied. Het themajaar inspireert de werkers om de handen ineen te slaan, elkaar op te zoeken en te kijken waar zij elkaar kunnen versterken. In februari hadden zij met dat doel een eerste bijeenkomst, onder leiding van de referent Mgr. Rob Mutsaerts.

Alle zeven bisdommen zijn vertegenwoordigd in het overleg. Het gezelschap is divers: gewijd en leek, professional en vrijwilliger, man en vrouw, jong en oud, ervaren medewerkers en starters, mensen uit binnen- en buitenland. De groep ervaart deze samenstelling als rijkdom!

Waaier aan activiteiten

De verschillende bisdommen blijken een waaier aan activiteiten te organiseren voor gezinnen (kinderfeest, Family tour, gezinsweekenden) en voor echtparen (Marriage course, huwelijkszondagen), afgestemd op de mogelijkheden ter plekke. In het hart van deze activiteiten staan evangelisatie, ontmoeting van gezinnen, het samen beleven van de vreugde van het geloof en van invloeden van andere landen en continenten.

De verwachtingen ten aanzien van het overleg zijn divers maar overlappen elkaar ook. Het zal gaan om ‘bemoediging, ideeën opdoen, dingen samen oppakken in plaats van ieder bisdom voor zich en het verlangen om te delen en uit te wisselen’. Het overleg vindt eens in de tien weken plaats en de ontmoeting is digitaal

Voor het Aartsbisdom neemt deel Elise Bangma, voor het bisdom Groningen-Leeuwarden mgr. Ron van den Hout en Charlotte van der Werf, voor het bisdom Haarlem-Amsterdam Jeroen en Marleen van Kreij, Voor het bisdom Rotterdam Monique Boons en diaken Iwan Osseweijer, voor het bisdom Breda kapelaan Jochem van Velthoven en Brechje Loenen, voor het bisdom Roermond Vivi Demandt en Thea Engels en voor het bisdom van ’s-Hertogenbosch Ingrid van Meer en Manon van den Broek. Ook priester Luc Simons sluit aan en de bijeenkomsten staan onder de leiding van referent Mgr. Rob Mutsaerts. Gezamenlijke initiatieven binnen het kader van het Jaar van de Familie en het Jaar van Sint Jozef worden bekendgemaakt via www.rkkerk.nl en de verschillende bisdomsites.

 

Foto: Ramon Mangold.

 

Tags: ,