Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Congregatie voor de Geloofsleer en de vraag naar het inzegenen van relaties van personen van hetzelfde geslacht

Congregatie voor de Geloofsleer en de vraag naar het inzegenen van relaties van personen van hetzelfde geslacht

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft kennis genomen van het schrijven van de Congregatie voor de Geloofsleer over de vraag of de Kerk de bevoegdheid heeft om verbintenissen in te zegenen van personen van hetzelfde geslacht. Het schrijven van de Congregatie voor de Geloofsleer is een antwoord op vragen die vanuit de Wereldkerk door pastoors en gelovigen zijn gesteld.

De Congregatie voor de Geloofsleer bevestigt eerdere uitspraken van de Kerk dat het zegenen van relaties van personen van hetzelfde geslacht niet mogelijk is. Desgevraagd geeft de Nederlandse bisschoppenconferentie aan dat de Congregatie voor de Geloofsleer hiermee inhoudelijk aansluit bij eerdere uitspraken van het leergezag, waaraan de bisschoppen gehouden zijn, en de katholieke leer zoals uiteengezet in de Catechismus van de Katholieke Kerk.

De publicatie van het antwoord (‘Responsum’) is goedgekeurd door paus Franciscus en gedateerd op 22 februari 2021.

De beoordeling van relaties is geen oordeel over personen, geeft de Congregatie voor de Geloofsleer aan. Benadrukt wordt dat “respect, begrip en fijngevoeligheid” nodig zijn, met een verwijzing naar de Catechismus van de Katholieke Kerk. “Men moet iedere vorm van onrechtmatige discriminatie vermijden” (CKK 2358).

Hier vindt u de documenten van de Congregatie voor de Geloofsleer in de Nederlandse, geautoriseerde vertaling:

Antwoord en toelichting t.a.v. zegening van verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht.

Artikel met commentaar op het Responsum ad dubium.

Lees ook: Amoris laetitia

 

Afbeelding: St. Pieter in Rome

Tags: ,