Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Interreligieuze dialoog > Boodschap uit het Vaticaan ter gelegenheid van Ramadan: bevordering van universele broederschap!

Boodschap uit het Vaticaan ter gelegenheid van Ramadan: bevordering van universele broederschap!

De Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog te Rome brengt op vrijdag 10 mei 2019 een boodschap uit ter gelegenheid van de islamitische vastenmaand Ramadan en het einde daarvan, Id al-Fitr. De Raad roept in de boodschap christenen en moslims op om “geworteld te blijven in de waarden van de vrede”.

En verder “om de waarden van wederzijds begrip, menselijke broederschap en harmonieuze co-existentie te verdedigen; om wijsheid, rechtvaardigheid en liefde weer hun plaats te geven.”

Bisschop Miguel Ángel Ayuso Guixot, M.C.C.J., secretaris van de Raad, schrijft in de boodschap dat om de verscheidenheid te respecteren de dialoog het recht op leven van iedere persoon moet proberen te bevorderen, evenals diens lichamelijke integriteit en de fundamentele vrijheden van geweten, van denken, van expressie en van godsdienst. Mgr. Guixot: “Dit houdt de vrijheid in om te leven overeenkomstig iemands overtuiging zowel privé als in de publieke sfeer. Op deze wijze kunnen Christenen en Moslims – als broeders en zusters – samenwerken voor het gemeenschappelijk welzijn.”

De islamitische vastenmaand Ramadan begon dit jaar op 6 mei en eindigt op 4 juni.

De boodschap van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog wordt in Nederland door de landelijke katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog toegezonden aan moslims in Nederland. Parochianen kunnen de boodschap meenemen bij hun bezoek aan hun moslimse buren of aanbieden aan de moskee. De boodschappen worden goed ontvangen en helpen bij het opbouwen van goede relaties. Moslims zien ze vaak als een gebaar, een teken van vriendschap en erkenning. In de boodschappen worden terreinen aangegeven waarop katholieken en moslims kunnen samenwerken. De boodschappen worden besproken in plaatselijke dialooggroepen en staan soms centraal tijdens symposia en landelijke ontmoetingsbijeenkomsten.

Op diverse plaatsen in Nederland zijn er goede contacten tussen moslims en katholieken. De Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog onderstreept het belang van een vruchtbare dialoog die gebaseerd is op wederzijds respect en vriendschap. Bij die boodschap, om als broeders en zusters, als goede buren en vrienden samen te leven en te werken, sluit de Nederlandse katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog zich graag aan.

De Contactraad wenst moslims een goede vastentijd en een vreugdevolle viering van het einde van de vasten toe. Lees hier de Nederlandse vertaling van de boodschap voor de Ramadan 2019.

 

Drs. Berry van Oers, Katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog

Foto: Paus Franciscus en imam el-Tayeb schudden elkaar de hand tijdens het bezoek van de paus aan Abu Dhabi in februari 2019.  Via Vatican News on Facebook.

Tags: , ,