Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Dossiers > Uitgelicht: Synode Synodale Kerk > Bisschoppenconferentie stuurt gesprekshandreiking voor synode naar de bisdommen

Bisschoppenconferentie stuurt gesprekshandreiking voor synode naar de bisdommen

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft een handreiking voor de besprekingen in het kader van de synode 2023 naar de bisdommen gestuurd. Deze handreiking is bedoeld als uitgangspunt voor de besprekingen die elk bisdom organiseert over het thema van de synode: ‘Voor een synodale kerk: communio, participatio en missio’.

Op zondag 17 oktober wordt het traject van deze synode in alle zeven bisdommen officieel geopend met een eucharistieviering. Daarna begint het diocesane traject in aanloop en voorbereiding op de synode die uiteindelijk in 2023 in Rome zal plaatsvinden. Alle bisdommen geven zelf vorm aan dit traject door gesprekken en bijeenkomsten te organiseren waarin gesproken wordt over de aangegeven thema’s.

Rode draad

Rode draad daarin vormen de trefwoorden uit het thema voor deze synode, te weten communio, participatio en missio (gemeenschap, participatie, zending). Het Vaticaan heeft tien kernthema’s beschikbaar gemaakt waar de bisdommen uit kunnen kiezen om in de voorbereidende fase over te spreken. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft er daarvan drie uitgekozen die in ieder geval in de Nederlandse bisdommen aan de orde gaan komen.

Dit zijn de thema’s  ‘Vieren’,  ‘Medeverantwoordelijk voor missie’ en ‘Dialoog in Kerk en samenleving’. De keuze voor deze drie thema’s is mede ingegeven door de zorg van de Nederlandse bisschoppen over de kwetsbaarheid van de kerk en het christendom in ons land en in de westerse samenleving én door de hoop dat het christendom en de kerk in onze streken toekomst en voortgang zal kennen. De bisschoppen herkennen in deze drie thema’s bovendien de trefwoorden: communio, participatio en missio. Bij elk van deze thema’s is een aantal vragen beschikbaar om over door te spreken.

Rome

Ieder bisdom kan naar eigen keuze gremia, raden, groepen, individuen enzovoort bij de bespreking betrekken en ook over één of meer van de andere kernthema’s kan desgewenst worden gesproken. Alle inbreng wordt vervolgens verwerkt in een document per bisdom dat door de Nederlandse Bisschoppenconferentie wordt verwerkt in een nationaal document dat door wordt geleid naar het secretariaat van Bisschoppensynode in Rome.

De handreiking voor de bisdommen vindt u hier.

Alle berichten over de synode van 2023 leest u hier.

Tags: