Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Dossiers > Uitgelicht: Synode Synodale Kerk > Bisschoppen ontvangen voorbereidingsdocumenten bisschoppensynode

Bisschoppen ontvangen voorbereidingsdocumenten bisschoppensynode

Op dinsdag 7 september ontvingen de Nederlandse bisschoppen de documenten ter voorbereiding op de bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communie, participatie, missie’ (2023). Het Voorbereidingsdocument en het Vademecum werden direct ook online gepubliceerd op de Vaticaanse website synod.va.

Beide uit Rome ontvangen documenten zullen eerst worden besproken in de vergadering van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Op weg naar de bisschoppensynode in Rome speelt de eerste fase zich af in de bisdommen van oktober 2021 tot april 2022.

Het Vademecum, een handboek voor de bisdommen, opent met het gebed ‘Adsumus Sancte Spiritus’ (‘Wij staan voor U, Heilige Geest’). Het is het gebed waarmee elke sessie van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) begon. Daarmee wordt de diocesane fase nadrukkelijk in het kader van gebed om de Heilige Geest geplaatst.

Het Voorbereidingsdocument geeft achtergronden. Het bevat net als het Vademecum tien kernthema’s met vragen die het Secretariaat van de Bisschoppensynode aanreikt als uitnodiging tot gesprek. De bisschoppen kunnen deze vragen bespreken in de diocesane gremia die er zijn en ook met specifieke groepen. Niet alle thema’s hoeven aan bod te komen, geeft het Vademecum aan. De thema’s kunnen worden gekozen die het meest relevant zijn voor de lokale situatie.

De tien kernthema’s staan vanaf p. 21 in het Voorbereidingsdocument en vanaf p. 26 in het Vademecum. De vragen zijn uit het Voorbereidingsdocument opgenomen in deze download, die ook terug te vinden is onderaan dit bericht.

Het Secretariaat van de Bisschoppensynode is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de Algemene Bisschoppensynode en publiceerde ook een logo. De documenten zullen helpen om de  voorbereiding op deze synode in gang te  zetten. De bisschoppensynode in Rome wordt de Zestiende Gewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode.

Eerder al werd bekend gemaakt dat het voorbereidingsproces op de synode in drie fases zal verlopen: via de bisdommen, naar een synodale ontmoeting op vijf continenten en dan de vergadering van bisschoppen uit de hele wereld in Rome.

Downloads:

Kijk voor meer informatie op de speciale website synod.va.

 

Tags: