Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > Bisschop Van den Hout wijst op belang van de Vastenactie, juist nu

Bisschop Van den Hout wijst op belang van de Vastenactie, juist nu

Nu het openbare leven tot stilstand is gekomen als gevolg van maatregelen tegen het coronavirus, vindt ook de jaarlijkse collecte voor de Vastenactie geen doorgang. Collecteren hiervoor gebeurt normaal gesproken juist in Veertigdagentijd. Mgr. Van den Hout bisschopreferent voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking, vraagt om de Vastenactie niet te vergeten. 

Mgr. van den Hout zegt hierover namens de bisschoppenconferentie: ‘In deze bijzondere Vastentijd is het belangrijk om er voor elkaar te zijn, lokaal maar ook wereldwijd.’

Beroepsonderwijs en ondernemerschap

Vastenactie vraagt dit jaar aandacht voor projecten rondom beroepsonderwijs en ondernemerschap. De organisatie laat weten dat behalve dat er niet gecollecteerd kan worden, bijna alle campagneactiviteiten stil liggen.

‘Vastenactie wil ervoor zorgen dat mensen in ontwikkelingslanden hiervan niet de dupe worden en dat projecten doorgaan.’ Directeur Peter van Hoof spreekt de hoop uit ‘dat onze harten uit blijven gaan naar de ander, dichtbij en veraf, ondanks onze huidige grote en kleine problemen.’

Hij vraagt alle kerkleden om hun voorgenomen bijdrage aan de collecte over te maken op bankrekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50, t.n.v. Vastenactie of online via website www.vastenactie.nl.

Lees meer op de website van Vastenactie. Bekijk bijvoorbeeld het interview met Patrick uit Zambia.

Voor parochies: download het kant en klare bericht, inclusief foto, voor op de parochiewebsite en in het parochieblad:

Persbericht Vastenactie parochiebladen

 

Tags: , ,