Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Paus Franciscus: “Minderjarige migranten zijn extra kwetsbaar”

Paus Franciscus: “Minderjarige migranten zijn extra kwetsbaar”

‘Kindmigranten, de kwetsbaren en stemlozen’ is het thema van de boodschap van paus Franciscus voor de ‘Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen’ op 15 januari 2017. De paus vraagt aandacht voor minderjarige migranten, speciaal voor de kinderen die zonder hun ouders zijn.

“Wie een van zulke kinderen ontvangt in Mijn Naam, ontvangt Mij,” citeert paus Franciscus uit het evangelie (Matteüs 18, 5). “Met deze woorden brengen de evangelisten aan de christelijke gemeenschap de prediking van Jezus in herinnering: een prediking, die zowel inspireert als uitdaagt. Deze tekst schetst het veilige pad dat leidt tot God: het begint met het geringste en, door de genade van onze Verlosser, groeit het uit tot het daadwerkelijk verwelkomen van anderen.”

“In Jezus werd God een kind. De openheid van het geloof in God, waardoor de hoop wordt gevoed, vindt zijn uitdrukking in een liefdevolle nabijheid bij het kleinste en het zwakste. Liefdadigheid, geloof en hoop zijn allen actief aanwezig in de geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid, zoals wij opnieuw hebben ontdekt gedurende het recente Buitengewoon Jubileum.”

De paus wijst ook op de woorden die de evangelist Matteüs van Jezus optekent waar het gaat om degenen die tegen de werken van barmhartigheid ingaan: “Maar wie één van deze kleinen die op Mij vertrouwen ten val brengt, kan beter met een molensteen om zijn nek in volle zee gegooid worden” (Matteüs 18, 6).

Paus Franciscus: “Hoe kunnen wij stilzwijgend voorbij gaan aan deze ernstige waarschuwing als wij de uitbuiting zien, gepleegd door gewetenloze mensen? Zulke uitbuiting brengt schade toe aan jonge meisjes en jongens, die de prostitutie of de modderpoel van pornografie worden ingedreven; die als kind tot slaaf worden gemaakt als kind-arbeiders of kindsoldaten; die betrokken raken bij drugssmokkel of bij andere vormen van criminaliteit; die gedwongen worden om conflict en vervolging te ontvluchten op het gevaar af in isolement en verlatenheid te geraken.”

Zo vraagt de paus met nadruk aandacht voor de kinderen onder de migranten, in het bijzonder de kinderen die alleen zijn en daardoor extra kwetsbaar. Kinderen zijn de vaak de eersten die de zware prijs betalen voor emigratie, geeft de paus aan en hij wijst in zijn boodschap ook op de noodzaak om te werken aan lange termijn oplossingen: “Daarom is het absoluut noodzakelijk dat de oorzaken, welke de landen van herkomst in gang zetten, worden aangepakt. Als eerste stap vereist dit de inzet van de gehele internationale gemeenschap om de conflicten en het geweld uit te bannen, die mensen dwingen om op de vlucht te slaan.”

Lees hier de Boodschap voor de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen 15 januari 2017.

 

 

Foto: Ramon Mangold