Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > AVG > AVG-Nieuws Parochies > AVG-nieuws: wat te doen met vragen in het kader van stamboomonderzoek?

AVG-nieuws: wat te doen met vragen in het kader van stamboomonderzoek?

Het komt voor dat een parochie benaderd wordt met een vraag van iemand die zich bezighoudt met stamboomonderzoek. Vaak wordt aan de parochie de vraag gesteld of zij informatie kan geven over huwelijken of de doop van kinderen. Het is goed om stil te staan bij de vraag hoe met dit soort verzoeken omgegaan moet worden in het licht van de privacyregels.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft als regel dat gegevens van overleden personen geen ‘persoonsgegeven’ zijn in de zin van de wet. In dat opzicht verbiedt de AVG dus niet dat gegevens over overleden personen worden verstrekt.

Toch is het goed om voorzichtig en zorgvuldig om te gaan met het verstrekken van gegevens. Parochies moeten daarom ook nadenken over  de vorm waarin de informatie aan de vragensteller wordt verstrekt. Zo is het niet toegestaan om een set aan gegevens te verstrekken die herleidbaar zijn tot een persoon die nog leeft. In dat geval zou immers door de herleidbaarheid tot een levende persoon alsnog de privacy van deze betrokkene kunnen worden geschonden.

Ook het verlenen van toegang tot de archieven is niet toegestaan als er in de archieven ook gegevens zitten van levende personen of dossierstukken zijn gearchiveerd die vertrouwelijk zijn.

Tot slot is het goed om na te gaan of de parochie de menskracht heeft om zelf steeds de specifieke gegevens op te zoeken en hiervan kopieën aan de onderzoeker te verstrekken. Het is van belang te beseffen dat iemand voor stamboomonderzoek nimmer een ‘recht’ op inzage in doop-, huwelijks- en overlijdensboeken van de parochie heeft. Of de parochie iemand bij stamboomonderzoek behulpzaam wil zijn is altijd een gunst.

 

Tags: ,