Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Parochiebladenservice > Aantal referentschappen Nederlandse Bisschoppenconferentie herverdeeld

Aantal referentschappen Nederlandse Bisschoppenconferentie herverdeeld

De leden van Nederlandse Bisschoppenconferentie hebben namens de conferentie allen een referentschap. Dit referentschap behelst een bepaalde beleidssector waarvan de portefeuillehouder het beleid van de Bisschoppenconferentie in die sector voorbereidt. Ook onderhoudt hij de contacten met personen en organisaties die op het betreffende beleidsterrein werkzaam zijn. Na de komst van mgr. Van den Hout en mgr. Smeets zijn de referentschappen opnieuw besproken en waar nodig herverdeeld.

Zo is mgr. dr. C.F.M. van de Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden per 14 mei 2019 referent voor Missie- en Ontwikkelingssamenwerking geworden. Hij heeft dit referentschap overgenomen van mgr. dr. J.M. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam.

Het referentschap Interreligieuze Dialoog wordt per 1 september 2019 behartigd door mgr. drs. H.W. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht. Hij heeft dit overgenomen van mgr. J.G.M. van Burgsteden sss., die wel referent is gebleven voor Religieuzen en Seculiere Instituten en voor Kerkelijke Bewegingen en Nieuwe Gemeenschappen. Mgr. Woorts blijft ook referent voor Kerk en Jodendom en voor Bedevaarten.

Media

De Permanente Raad heeft per 1 januari 2019 het referentschap Communicatie en Media overgenomen van mgr. F.J.M. Wiertz, emeritus bisschop van bisdom Roermond. De Permanente Raad bestaat uit mgr. dr. J.H.J. van den Hende, voorzitter, mgr. dr. J.W.M. Liesen, vicevoorzitter en mgr. dr. G.J.N. de Korte, lid.

Mgr. Liesen, bisschop van Breda, volgde per 7 december 2018 mgr. Wiertz op als lid van de Commissio Mixta van de Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). Van deze Commissie Mixta was en blijft ook mgr. Van Burgsteden sss. lid.

Mgr. drs. H.M.G. Smeets, bisschop van Roermond, nam per 1 januari 2020 het referentschap voor Circus-, Kermis- en Schipperspastoraat op zich. Hij volgt hierin mgr. A.L.M. Hurkmans op, emeritus bisschop van ’s Hertogenbosch.

Verder zijn de referentschappen ongewijzigd gebleven. Meer informatie over alle referentschappen en de referenten vindt u hier.

Blijf op de hoogte van al het nieuws vanuit de bisschoppenconferentie. Neem een gratis abonnement op de nieuwsbrief!

Foto: Ramon Mangold.

Tags: ,