Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Wereldmissiemaand 2020: ‘Gelukkig de vredestichters’, stemmen van hoop in West-Afrika

Wereldmissiemaand 2020: ‘Gelukkig de vredestichters’, stemmen van hoop in West-Afrika

Op 18 oktober is het Missiezondag. Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ (Matteüs 5,9) richt Missio de aandacht op de regio West-Afrika, in het bijzonder Niger en Nigeria. Missio staat voor Stichting Pauselijke Missiewerken Nederland en is onderdeel van de internationale Pauselijke Missiewerken van de Rooms-katholieke Kerk.

Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede en honger was er sprake van een relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit.

Te midden van oplaaiende conflicten, problemen als honger en armoede en nu ook de coronapandemie, klinken echter ook stemmen van hoop. Stemmen van zusters, priesters, bisschoppen, leken van de katholieke kerk die zich inzetten voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen.

Maria Vitalis
Deze stemmen van hoop wil Missio in de Wereldmissiemaand (oktober) laten horen. Zoals zuster Maria Vitalis Timtere in Yola, Nigeria. Zij zorgt voor families die gevlucht zijn voor Boko Haram en al jaren in provisorische hutten wonen op het terrein van de kerk dat bisschop Stephen Mamza meteen ter beschikking stelde. Zuster Maria: “Ik ging naar de gezinnen. Eerst spraken we over hygiëne en gezondheid. Daarna vertelden de mensen mij hun verhalen van de vlucht. Ik luisterde en bemoedigde hen om niet op te geven.” Niet opgeven is nu met de coronacrisis ook het motto.

Missio ondersteunt het pastorale werk in West-Afrika, ook in tijden van corona. Geven aan Missio  Pauselijke Missiewerken kan in de collecte op Missiezondag 18 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl

Bericht en foto via bisdom Groningen-Leeuwarden.

Tags: , ,