Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Week van gebed voor de eenheid met als thema: ‘Recht door zee’

Week van gebed voor de eenheid met als thema: ‘Recht door zee’

‘Recht door zee’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen die zondag 21 januari van start gaat. Het thema haakt aan bij het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus, en is voorbereid door de kerken uit het Caribisch gebied. Vele kerken geven hier gedurende de Week van Gebed aandacht aan.

De reddende daad van God die vrijheid brengt, is een samenbindende ervaring. Daarom werd het lied van Mozes en Mirjam (Exodus 15) een voor de hand liggende keus gevonden voor het thema van de Week van Gebed 2018. Het is een lied van de overwinning op de onderdrukking. Voor de Week van Gebed zijn onder meer materialen ontwikkeld voor kerken, basisscholen en kindernevendiensten.

wvg-poster-lrDe Week van gebed voor de eenheid van de christenen kent een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. In het samen bidden ervaren zij onderlinge verwantschap. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Vorig jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.

De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en MissieNederland. Lees meer op de site van de Raad van Kerken.