Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Vernieuwde website voor CIO, Interkerkelijk Contact in Overheidszaken

Vernieuwde website voor CIO, Interkerkelijk Contact in Overheidszaken

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (afgekort CIO) heeft de website vernieuwd. Op deze site is een overzicht te vinden van wat dit samenwerkingsverband van 29 christelijke kerkgenootschappen en twee joodse gemeenschappen doet. Het CIO behartigt voor de leden de gemeenschappelijke belangen bij de (rijks)overheid. Zo voerde CIO in de afgelopen maanden voortdurend overleg met de minister van Justitie & Veiligheid en tevens verantwoordelijk voor de erediensten, F. Grapperhaus, in verband met Covid-19.

Het CIO bespreekt en behandeld zo veel meer zaken gelegen op het terrein van Kerk en Overheid, die door de participerende Kerken worden ingebracht. Verschillende onderwerpen met bijhorende taken zijn verdeeld over een aantal commissies:

  • voor de geestelijke verzorging in de inrichtingen van het Ministerie van Justitie (CIO-J);
  • voor de geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht (CIO-M);
  • voor de geestelijke verzorging in de gezondheidszorg (CIO-G);
  • voor alle regelgeving die betrekking heeft op hetgeen gebeurt in of met de kerkelijke gebouwen (CIO-K);
  • voor het godsdienstonderwijs op de openbare basisscholen (CIO-O).

Dagelijks bestuur

Daarnaast is er het moderamen van het CIO dat vergelijkbaar is met een dagelijks bestuur. Het Moderamen vergadert zes keer per jaar. Tijdens de vergaderingen worden de voorzitters van de Commissies per toerbeurt uitgenodigd om toe te lichten waar zij zich mee bezighouden. Vier keer per jaar komt ook de Plenaire Vergadering bij elkaar, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 31 leden.

Naast de Moderamenvergaderingen en de Plenaire Vergadering worden er Expertmeetings georganiseerd over thema’s als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Jaarlijks wordt er verder een zogeheten Kloosterkerkgesprek gehouden. Aan dit gesprek nemen bewindslieden uit Eerste en Tweede Kamer deel. Onafhankelijk voorzitter van het CIO is drs. Jaap Smit (PKN). Secretaris is mr. drs. Daniëlle Woestenberg MA MA (R.-K. Kerk).

Ga voor meer informatie naar de geheel vernieuwde website van CIO.

Foto: (Valerie Kuypers) minister Grapperhaus rechts in overleg met onder anderen Daniëlle Woestenberg, links.

Tags: