Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Verenigd in gebed voor de vrede op het hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria

Verenigd in gebed voor de vrede op het hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria

Op 8 december viert de Rooms-Katholieke Kerk het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria. Op deze dag in 2018 wordt door en met de Nederlandse Bisschoppen het speciale rozenkransgebedsjaar tot intentie van de vrede besloten. Dat gebeurt in het bijzonder in het Limburgse Susteren in de kerk van Mariaveld, maar iedereen kan op zijn of haar eigen plek de rozenkrans bidden.

Met dit hoogfeest vieren wij negen maanden vóór het feest van Maria Geboorte (8 september) dat Maria, die door God bestemd was om de moeder te worden van Zijn Zoon, vanaf haar eerste levensbegin door een bijzondere genade hierop was voorbereid, waardoor zij vrij was van de smet van de erfzonde. Maria werd door de menswording van Gods Zoon in haar tempel van de Heer. Zo is zij ook beeld van de Kerk die Christus, de hemelse Bruidegom, tot zich wil voeren als “een schone bruid, zonder vlek op rimpel of fout, heilig en onbesmet”. (Ef. 5, 26-27).

In 1854 werd de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria door de zalige paus Pius IX als dogma afgekondigd. Vier jaar later verscheen de H. Maagd Maria achttien keer in de Grot van Massabielle te Lourdes aan de H. Bernadette Soubirous. Zij maakte zich aan haar bekend als: “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”.

In 2018 hebben de Nederlandse Bisschoppen elke maand op een feestdag gerelateerd aan Maria de rozenkrans gebeden tot intentie van de vrede in de wereld. Alle gelovigen waren uitgenodigd op hun eigen plek mee te bidden en elke maand kon dat bovendien ook in een van de bisdommen in een speciaal daarvoor aangewezen kerk of kapel. De bisschoppen hopen evenwel dat velen met hen in gebed verbonden blijven door het bidden van de rozenkrans, in het bijzonder tot intentie van de vrede in onze wereld, ook in het nieuwe jaar en de jaren die komen gaan. Zo blijven we gehoor geven aan de oproep van de H. Maagd Maria daartoe in Fatima. De bisschoppen zijn zeer dankbaar voor diegenen die met hen zo in gebed verbonden zijn en blijven en die zich er voor hebben ingezet en blijven inzetten om gezamenlijk dit rozenkransgebed te (blijven) bidden, in kerken en kapellen, thuis of waar ook.

Patrones bisdom Roermond

De gebedsactie wordt op 8 december in bisdom Roermond afgesloten, onder meer omdat Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen de patrones is van dit bisdom. Bovendien geldt voor de gelijknamige parochiekerk in Susteren-Mariaveld deze dag als een bijzondere feestdag. In deze kerk is namelijk het landelijk centrum van de Wonderdadige Medaille gevestigd, die nauw verbonden is met het feest van Maria Onbevlekt Ontvangen. In de Mariakerk in Susteren worden die avond ook de feestelijkheden afgesloten rond het 100-jarig bestaan van de parochie van Mariaveld. Deze bijzondere viering in de kerk van Mariaveld begint om 19.15 uur. Vanaf 19.00 uur wordt gezamenlijk de rozenkrans gebeden.

Lees hier meer over het initiatief Verenigd in gebed voor de vrede.

Download hier de infographic van katholiekleven.nl over het bidden van de rozenkrans.

Lees hier meer over de wonderdadige medaille