Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Interview met de nieuwe bisschop van Roermond, mgr. Smeets: ‘mensen in Godsnaam liefhebben’

Interview met de nieuwe bisschop van Roermond, mgr. Smeets: ‘mensen in Godsnaam liefhebben’

In een interview met katholiekleven.nl, het videokanaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, doet mgr. Smeets, de nieuwe bisschop van Roermond, een oproep aan de gelovigen in zijn bisdom: ‘Mag ik gewoon een oproep doen om in Godsnaam mensen lief te hebben? Dat is zo breed. Daar kun je een leven mee vooruit. Daar ben je nooit mee klaar.’

De nieuwe bisschop is er voorlopig zelf in ieder geval nog niet klaar mee. Niet voor niets is zijn wapenspreuk: In Gods naam mensen liefhebben. ‘Liefhebben is het moment waarop je ziet dat iemand hulp nodig heeft. Ook al ben je het hem niet verschuldigd, ook al hoef je het niet te doen, dan toch hulp geven. Denk ook aan mantelzorgers, of ouders die veel moeten overhebben voor een kind dat gehandicapt is, of onhanteerbaar is. Dat is ook in Godsnaam mensen liefhebben.’

Dat is ook wat mgr. Smeets zelf wil proberen te doen. ‘Waarbij in Godsnaam mensen liefhebben ook kan betekenen dat je wel een keer dingen moet zeggen die niet iedereen welgevallig zijn. Of dat je een ander antwoord geeft dan mensen graag hadden gehoord.’

In lijn met Christus

Op de vraag of de wapenspreuk in lijn is met paus Franciscus zegt mgr. Smeets: ‘… ik kan niet zeggen: het is in de lijn van Franciscus, of: het is in de lijn van Benedictus. Ik probeer te leven in de lijn van Christus. … Ik denk dat we een hele belangrijke boodschap hebben als wij ons laten voeden door de liefde van Christus. En die op wat voor manier dan ook uitdragen naar mensen. Als is het maar om bijvoorbeeld geduld te hebben met buren. Als je je laat voeden door de liefde van Christus en daardoor zo in de wereld staat dat mensen zien dat jij je kracht haalt bij Hem, dat mensen merken dat je om hen geeft, het goed bedoelt en niet in eerste instantie voor jezelf op de barricade staat maar echt rekening houdt met een ander en er voor een ander wil zijn, dan is dat een hele belangrijke boodschap.’

Limburgers leven enorm mee

De geboren en getogen Limburger vertelt in de video dat hij ‘een beetje weet hoe de Limburgers in elkaar steken’ en dat dit, als het al geen voordeel is, hem in ieder geval een voorsprong geeft bij zijn nieuwe opdracht om hun bisschop te worden. Hij constateert dat er door de mensen in het bisdom, ook door mensen die niet heel actief betrokken zijn bij de kerk, enorm wordt meegeleefd in de dagen rondom zijn wijding op zaterdag 8 december 2018. Bekijk het hele interview: