Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Wijding nieuwe bisschop van Roermond mgr. Harrie Smeets zaterdag 8 december ook te volgen op tv

Wijding nieuwe bisschop van Roermond mgr. Harrie Smeets zaterdag 8 december ook te volgen op tv

Zaterdag 8 december wordt de nieuwe bisschop van Roermond, mgr. Harrie Smeets, gewijd. Deze wijding wordt rechtstreeks uitzonden door de KRO op NPO2 en door de Limburgse omroep L1. De plechtigheid vindt plaats in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond, de wijding wordt verricht door mgr. J. van den Hende, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. De andere wijdende bisschoppen zijn emeritus-bisschop Frans Wiertz en hulpbisschop Everard de Jong van Roermond.

Bij de wijdingsplechtigheid zijn in totaal 24 bisschoppen aanwezig, onder wie twee kardinalen. Verder worden er bijna 150 priesters, 33 diakens en 99 acolieten en seminaristen verwacht. Ook werken er delegaties Limburgse schutters en leden van broederschappen en de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem aan de viering mee.

Onder de aanwezige bisschoppen bevinden zich alle in functie zijnde Nederlandse bisschoppen, met uitzondering van kardinaal Eijk, die om medische redenen verhinderd is. Andere aanwezige bisschoppen zijn mgr. Cavalli, de pauselijke nuntius in Nederland en drie emeriti-bisschoppen, onder wie kardinaal Simonis. Verder zijn de bisschoppen van de Duitse buurbisdommen Aken en Münster aanwezig en van Belgische zijde de bisschoppen van Hasselt, Luik en Gent en kardinaal-aartsbisschop De Kesel van Mechelen-Brussel. Vanuit India nemen de bisschop en hulpbisschop van het bisdom Kanjirapally aan de viering deel. Het bisdom Roermond onderhoudt nauwe contacten met dit bisdom. Verder zullen de twee Limburgse abten, van de trappisten in Lilbosch en de benedictijnen in Mamelis, aanwezig zijn.

Voor de wijdingsplechtigheid heeft zich ook een groot aantal overige genodigden en belangstellenden gemeld. Onder de gasten bevinden zich onder anderen gouverneur Theo Bovens en de gedeputeerden Ger Koopmans en Hubert Mackus van de provincie Limburg en meer dan twintig Limburgse burgemeesters en wethouders. Daarnaast zijn er vertegenwoordigers van tal van maatschappelijke organisaties, waarmee de kerk in Limburg verbonden is. Verder zijn bij de viering ook afgevaardigden van Limburgse parochies, religieuze instituten en nieuwe bewegingen aanwezig. Vanuit de parochies in Venray – waar mgr. Smeets veertien jaar pastoor-deken was – heeft zich eveneens een grote groep belangstellenden aangemeld.

Op tv vanaf 10.00 uur

Dit betekent dat de kathedraal tot de allerlaatste plaats (ruim 1200 plaatsen in totaal) bezet is. Datzelfde geldt voor de vlakbij gelegen Munsterkerk, waar nog eens zo’n 300 gasten de viering op een groot scherm kunnen volgen. In beide kerken hebben alléén gasten met een kaart toegang. Alle overige belangstellenden kunnen de viering het beste via de televisie volgen. De pontificale eucharistieviering wordt live door zowel de KRO als de regionale omroep L1 uitgezonden. De KRO zendt vanaf 10.30 uur uit op NPO2, L1 begint om 10.00 uur met een live-uitzending op het eigen kanaal.

Lees het complete bericht en meer nieuws omtrent de nieuwe bisschop van Roermond op de site van bisdom Roermond.