Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > Van 12 tot en met 16 december is de Week van het Katholiek Onderwijs

Van 12 tot en met 16 december is de Week van het Katholiek Onderwijs

Van 12 tot en met 16 december is de jaarlijkse Week van het Katholiek Onderwijs. De Nederlands Katholieke Schoolraad (NKSR) biedt ook dit jaar weer les- en inspiratiemateriaal aan voor de hele advents- en kerstperiode, in samenwerking met Vastenactie en Vier.nu., de nieuwe R.-K. website over christelijke hoogfeesten.

Het les­ma­te­riaal voor de advents­tijd is speciaal ont­wik­keld voor het basis­on­der­wijs. Het thema van dit jaar is KLEIN en groot. ‘Met Kerst­mis vieren we de geboorte van Jezus: een klein kind met een grote belofte. Met hem laat God zien dat Hij klein begint om iets groots te laten gebeuren. Vanuit deze the­ma­tiek kunnen de kin­de­ren deze advents­tijd ook naar zich­zelf kijken. Ook zij kunnen, in het klein, grote dingen doen’, zo licht de NKSR het thema toe.

In­ter­ac­tief

Het ma­te­ri­aal is dit jaar uitge­voerd als in­ter­ac­tie­ve adventskalen­der, die te volgen is via de web­si­te van Vas­ten­ac­tie. Er zijn afzon­der­lijke kalen­ders voor de onder­bouw en voor de mid­den- en boven­bouw. Verder is voor de scholen een kerstposter beschikbaar, die overigens ook door parochies kan worden gebruikt, zie ook dit bericht.

Alle materialen zijn hier te downloaden:

Week van het Katho­liek Onder­wijs 2022 – Neder­landse Katho­lie­ke School­raad (nksr.nl)

Tags: , , ,