Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > R.-K. Kerk informeert parochies over nieuwe wet Gegevensbescherming AVG

R.-K. Kerk informeert parochies over nieuwe wet Gegevensbescherming AVG

Door middel van bijeenkomsten in de bisdommen, een brief en de website informeert de Rooms-Katholieke Kerk momenteel de parochies over de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 in werking treedt. De kerk moet net als andere organisaties, instellingen en bedrijven AVG-proof worden gemaakt en dat vraagt onder meer van de parochies een grote inspanning en aanpassing.

Achter de schermen is onder anderen juriste Yvette van den Heuij van het landelijk Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) al langer volop bezig met dit traject. Zij vertaalt de regelgeving van de AVG naar onder meer praktische handleidingen op het gebied van privacy voor de parochies, bijvoorbeeld als het gaat over het parochieblad, de eigen website en de administratie.

Van den Heuij: ‘Het implementeren van de AVG is een hele klus waar we met een landelijk team van onder anderen een aantal bisdomeconomen de schouders onder zetten. In de afgelopen tijd hebben we parochiebesturen via bijeenkomsten in de bisdommen geïnformeerd over parochieautomatisering en AVG en nu heeft men over de AVG ook schriftelijk uitleg ontvangen. Met de aanvullende handleidingen op de website hopen we de parochies heel praktisch verder te helpen.’

Geactualiseerd

Overigens had de R-K. Kerk al regels over hoe om te gaan met persoonsgegevens en privacy in parochies. Deze regels waren vastgelegd in het Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies (2006). Dit reglement is nu aangepast naar de AVG waarna dit geactualiseerde Reglement rechtsgeldig wordt voor de R.-K. Kerk.

Van den Heuij: ‘We vragen parochiebesturen de brief die ze via hun eigen bisdom ontvangen over de AVG zorgvuldig te bestuderen. Wij doen er alles aan om parochies maar ook caritasinstellingen als PCI en armenbestuur van de Kerk hier zo goed mogelijk in te ondersteunen, maar de besturen moeten zelf ook aan de slag met de toepassing van de nieuwe privacywetgeving.’

Op de speciale websitepagina over de AVG worden parochies en andere betrokkenen verder op de hoogte gehouden. In de aanloop naar 25 mei volgt nog meer informatie en ook daarna kan men op de website de nieuwste informatie vinden. Met eventuele vragen kan men terecht bij de contactpersoon die daarvoor staat genoemd in de brief in de parochies of de brief aan de PCI’en. Informatie via de juiste persoon is belangrijk omdat de situatie voor de Kerk specifiek is en sommige zaken dus landelijk worden georganiseerd en geregeld.

Ga naar de speciale pagina over de AVG.