Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Toewijding Nederlandse bisdommen aan het Onbevlekte Hart van Maria

Toewijding Nederlandse bisdommen aan het Onbevlekte Hart van Maria

Op zaterdag 13 mei aanstaande, – gedachtenis van de Heilige Maagd Maria van Fatima – worden de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland door de bisschoppen gezamenlijk toegewijd aan het Onbevlekte Hart van Maria. Dit zal plaatsvinden in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht tijdens een vesperviering. Aanleiding is het jubileumjaar van de verschijningen van Maria in Fatima te Portugal, die honderd jaar geleden in 1917 plaatsvonden.

Vanaf 13 mei 1917 verscheen Maria zes keer aan drie herderskinderen in de buurt van het dorp Fatima. De verschijningen vonden telkens plaats op de dertiende van de maand, van 13 mei tot 13 oktober 1917, waarbij Maria aan de kinderen drie geheimen openbaarde, waarvan later bleek dat ze profetisch waren voor belangrijke gebeurtenissen in diezelfde eeuw. Eén daarvan had betrekking op de moordaanslag op paus Johannes Paulus II op het Sint Pietersplein te Rome in 1981, uitgerekend op de 13e mei, die hij ternauwernood overleefde. Later schonk de paus de kogel die hem bijna gedood had, aan het heiligdom van Fatima. Deze werd geplaatst in de kroon van het beeld van Maria in de Verschijningskapel.

De huidige paus Franciscus zal op 13 mei, de verjaardag van de eerste verschijning, Fatima bezoeken. Hij is overigens de vierde paus die naar dit bedevaartsoord zal pelgrimeren, dat jaarlijks door honderdduizenden pelgrims uit de hele wereld wordt bezocht.

Op dezelfde dag komen alle Nederlandse bisschoppen als pelgrims naar de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht om daar gezamenlijk hun bisdommen en alle mensen die in de bisdommen wonen, toe te wijden aan het Onbevlekte Hart van Maria. De bisschoppen doen dat ‘in het gelovige besef dat Maria ons brengt bij Christus. Zij vraagt ons te doen wat Christus ons zegt (Johannes 2, 5). Maria, die zelf heeft gezegd “Mij geschiede naar uw woord” (Lucas 1, 38) helpt ons om te leven in overgave aan God.’

Door deze toewijding aan het Onbevlekte Hart van Maria hopen de bisschoppen dat alle gelovigen gesterkt worden om als Kerk in Nederland de weg door het leven te gaan in geloof, hoop en liefde, met vreugde en vertrouwen, naar God de hemelse Vader. De bisschoppen nodigen gelovigen uit bij deze vesperviering, die begint om 15.00 uur, aanwezig te zijn.

Gebedsprentjes

Ter gelegenheid van deze gebeurtenis worden gebedsprentjes gedrukt met daarop de afbeelding van het beeld van de Heilige Maagd Maria van Fatima met op de achterzijde het gebed ‘Toewijding aan het Onbevlekte Hart van Maria’ zoals dat ook in het heiligdom van Fatima wordt verspreid en gebeden. Dat gebed zal door de bisschoppen gezamenlijk worden gebeden tijdens genoemde vesperviering in Maastricht.

De gebedsprentjes zijn binnenkort te bestellen, de bestelinformatie wordt dan ook bekend gemaakt.