Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Teksten die Titus Brandsma schreef net na zijn arrestatie opnieuw beschikbaar als bijzondere herdruk

Teksten die Titus Brandsma schreef net na zijn arrestatie opnieuw beschikbaar als bijzondere herdruk

Vanwege de heiligverklaring op 15 mei van pater Titus Brandsma verschijnen bij het bisdom Rotterdam twee bijzondere boekjes. Het betreft de herdruk (facsimilé) van twee uitgaven waarin pater Titus zelf aan het woord komt. Dit zijn “Het laatste geschrift” en “Mijn cel” met “Dagorde van een gevangene”.

De eerste tekst is door Titus Brandsma geschreven in opdracht van de Gestapo in de gevangenis in Scheveningen. De andere twee teksten zijn persoonlijke bladzijden over zijn arrestatie en over de eerste dagen daarna in zijn cel.

De herdruk van deze boekjes, die voor het eerst verschenen in 1944, is een initiatief van bisschop Van den Hende. Ze worden aangeboden aan parochies in het bisdom Rotterdam. De boekjes zijn op verzoek echter ook voor belangstellenden buiten het bisdom beschikbaar.

“Het zou na een nacht te Arnhem, hier maar één nacht zijn. Met die woorden werd ik in cel 577 op 20 Januari binnengebracht”, schrijft pater Titus op 23 januari 1942. “Den volgenden morgen moest ik om half negen klaar zijn voor het verhoor in Den Haag. In den middag kon het waarschijnlijk afgesloten worden en zou ik met het oog op mijn gezondheid weer naar huis gaan.” Pater Titus is dan 60 jaar oud. Zijn gezondheid is kwetsbaar. Hij lijdt onder een chronische ziekte en heeft een laag lichaamsgewicht: “56 kilo, waarvan men voor de kleeding 2 kilo aftrok”, zegt hij daarover, nadat hij in de Scheveningse gevangenis is gewogen.

Waarom verzet het Nederlandse volk zich tegen de N.S.B.?

De eerste paar dagen schrijft hij op bevel van de Gestapo de tekst die antwoord geeft op de vraag: Waarom verzet zich het Nederlandse volk, met name het katholieke volksdeel, tegen de N.S.B.? Dit is de tekst die is uitgegeven als “Het laatste geschrift”.

Pater Titus zet daarin uiteen hoe in Duitsland een “economisch-politieke beweging een stelsel [werd], een ideologie” met verstrekkende gevolgen. Hoe in Nederland de NSB geen verbetering brengt en daarom botst met de “werkelijkheidszin” van de bevolking, maar ook dat de ideologische strekking botst met de “godsdienstzin” van de bevolking. Pater Titus schrijft over de “vrijheidsliefde” van de mensen en zegt over de bezetting: “Nederland is nog altijd Nederland. Het heeft nog zijn oude grenzen en hoopt en vertrouwt die te behouden, eenmaal weer in volle vrijheid en in bestendigen vrede met het Duitsche volk.”

Houding van de bisschoppen

“Ik begrijp intusschen dat men de houding van de bisschoppen en van de katholieke pers niet aangenaam vindt en de opdracht van den aartsbisschop, aan mij gegeven en door mij vervuld, toch eenigszins beschouwt als een daad van verzet op grond van onze katholieke beginselen”, constateert hij op 23 januari. “De tegenstellingen der beginselen is er. Voor de belijdenis ervan lijd ik met vreugde, wat ervoor geleden moet worden.” Zijn arrestatie vond plaats op 19 januari 1942. Op 26 juli van dat jaar stierf hij in Dachau.

  • Parochies en andere belangstellenden die één of enkele exemplaren van de boekjes willen ontvangen, kunnen hiervoor mailen naar bureau@bisdomrotterdam.nl. De boekjes kosten € 1,00 per stuk en worden samen als set verkocht voor € 2,00. Om de verzending eenvoudig te houden, wordt daarbij gevraagd om een gift en wordt geen factuur verstuurd.

Bericht en beeld via bisdom Rotterdam.

Tags: ,