Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Parochiebladenservice > Stille Omgang 2021 in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 maart alleen online

Stille Omgang 2021 in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 maart alleen online

De organisatie (Het Gezelschap) van de Stille Omgang heeft besloten dat van­wege de hui­dige strenge beperkende maat­regelen in verband met de coronapandemie de Stille Omgang op 21 maart 2021 niet op de gebruike­lijke manier door zal gaan. In plaats daarvan wordt een online omgang voor­zien met Eucha­ris­tie­vie­ring via livestream en een video van de route.

Het Gezel­schap van de Stille Omgang vraagt de Zustergezel­schappen elders in het land om niet in groepen naar Am­ster­dam te reizen. Mochten de regels het op 21 maart toelaten, dan kunnen deelnemers op eigen ini­tia­tief de route lopen, maar zon­der super­vi­sie en organi­sa­tie door Het Gezelschap. Er zijn dan dus geen toilet­wa­gens, geen lei­ders langs de route en er is geen open­stel­ling van de Lutherse Kerk.

Het Gezel­schap van de Stille Omgang organiseert een speciale mis in Am­ster­dam die online te volgen is. Nadere berichtgeving en de link naar het betreffende Youtube-kanaal volgen via www.stille-omgang.nl. Er wordt ook een video gemaakt van de route van de Stille Omgang, die na de mis wordt uitgezon­den op het­zelfde kanaal.

‘Bedroefd maar in Christus verbon­den’

De organisatie laat weten ‘ongelooflijk bedroefd’ te zijn omdat dit jaar opnieuw gebroken worden met de eeuwen­lange traditie van pelgrimage voor de Stille Omgang naar Am­ster­dam. Wel willen ze in de nacht van de Stille Omgang met in­di­vi­duen of paren de route in gebed gaan lopen om zo toch de traditie in ere te houden. Ook hoopt men door de digitale ont­moe­ting toch een saam­ho­rig­heid en ver­bon­den­heid te kunnen creëren die gevoeld zal wor­den. ‘We ont­moe­ten elkaar in gebed en in de weten­schap dat we via de eucha­ris­tie met elkaar door Christus verbon­den zijn.’

Meer in­for­ma­tie: www.stille-omgang.nl

Tags: