Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > Intentie Stille Omgang 2024: ‘pelgrims van hoop, biddend voor vrede’

Intentie Stille Omgang 2024: ‘pelgrims van hoop, biddend voor vrede’

Jaarlijks wordt in Amsterdam de Stille Omgang georganiseerd, de editie van 2024 vindt plaats op zaterdag 16 maart. De intentie van 2024 voor de omgang is: ‘pelgrims van hoop, biddend voor vrede’. Bisdommen organiseren op 16 maart reizen naar Amsterdam zodat onder anderen jongeren gezamenlijk mee kunnen lopen met de Stille Omgang.

De Stille Omgang is een route die door Am­ster­dam wordt gelopen om het Mirakel van Am­ster­dam te her­denken. Dit mirakel vond plaats op 15 maart 1345. Een zieke man kreeg thuis door een pries­ter de H. Communie uit­gereikt, de man nut­tigde het Lichaam van Christus en moest even later door zijn ziekte braken. Het braaksel, met daarin het Aller­hei­ligste, werd in het haardvuur gegooid. De volgende dag werd dui­de­lijk dat de Hostie niet ver­teerd was door het lichaam en ook niet verbrand was door het vuur. De pries­ter haalde het Aller­hei­ligste Sacra­ment op en bracht het naar de Sint Nicolaas­kerk.

Door een vondst in 1881 werd de route die de pries­ter des­tijds heeft afgelegd met het Aller­hei­ligste ontdekt, dit is tevens het jaar dat de traditie van de Stille Omgang is be­gon­nen. Deze religieus meditatieve omgang door het historische centrum en passerend aan het nachtelijke uitgaansleven van Amsterdam wordt elk jaar gedurende één nacht in de maand maart door het Gezelschap van de Stille Omgang georganiseerd. Duizenden gelovige mensen uit het hele land nemen er aan deel.

Kijk voor meer informatie, over aanmelden en dergelijke, ook op stille-omgang.nl en kijk op de site van je bisdom of er een gezamenlijke reis naar Amsterdam wordt georganiseerd.

 

Foto via bisdom Haarlem-Amsterdam.

Tags: ,