Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Pausmis 2019 gepland op zondag 23 juni

Pausmis 2019 gepland op zondag 23 juni

Omdat het dit jaar niet mogelijk bleek tot een datum te komen waarop de nuntius en de bisschoppen gezamenlijk in Den Haag de pauskeuze konden vieren, is nu ruim op tijd een datum afgestemd voor de viering in 2019. De door de nuntius voorgestelde data in 2018 waren door de overgrote meerderheid van de bisschoppen al gereserveerd voor onder meer liturgievieringen in de eigen bisdommen. 

De pontificale hoogmis ter gelegenheid van de keuze van de paus wordt in 2019 gevierd op zondag 23 juni. Dat hebben de nuntius en de bisschoppenconferentie na overleg besloten en afgestemd met de parochie in Den Haag. De viering vindt als vanouds plaats in de Jacobus de Meerdere Kerk te Den Haag.

De bisschoppen hebben overigens wel onderling dit jaar de verkiezing van de paus met een eucharistieviering gevierd na afloop van de bisschoppenconferentie. Op de dag dat paus Franciscus vijf jaar geleden werd gekozen, dinsdag 13 maart, sloten de bisschoppen hun gezamenlijke vergadering af met een heilige mis die speciaal voor die gelegenheid werd opgedragen tot intentie van de heilige Vader.

Er is nog gepoogd om met de nuntius tot een gezamenlijke datum in het najaar 2018 te komen. Een voorstel aan de nuntius voor een viering in het najaar heeft echter geen nieuwe datum opgeleverd.

Kijk ook het filmpje over vijf jaar paus Franciscus dat in de week van 13 maart gepubliceerd is door katholiekleven.nl, het videokanaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie: ‘Hiermee inspireert paus Franciscus mensen’.

 

Foto: Ramon Mangold.