Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Resultaten onderzoek verbondenheid katholieken met parochie positief over Actie Kerkbalans

Resultaten onderzoek verbondenheid katholieken met parochie positief over Actie Kerkbalans

Uit een onderzoek van bisdom Rotterdam in samenwerking met de Erasmus Universiteit blijkt onder meer dat maar liefst 98% van de respondenten Actie Kerkbalans kent. Ook heeft 90% ooit gedoneerd aan de parochie via Kerkbalans en zo’n 75% deed dat de afgelopen vijf jaar elk jaar. Het aantal respondenten dat geeft, ligt daarmee ver boven het gemiddelde aantal parochianen dat geeft in het bisdom Rotterdam, dat met 27% onder het landelijke gemiddelde van 31% scoort.

In mei 2020 zetten onderzoekers van de Erasmus Universiteit in samenwerking met het bisdom Rotterdam een vragenlijst uit over de verbondenheid van katholieken met hun parochie. De vragen gingen onder meer over kerkbezoek, donatiegedrag en attitudes ten opzichte van de parochie en de Rooms-Katholieke Kerk. In het najaar 2020 werden de onderzoeksgegevens geanalyseerd door master student Fiona Nieuwenhuis, die haar scriptie schreef op basis van de verzamelde gegevens.

Meer dan 2.000 mensen deden mee aan het onderzoek. “Dat was aanzienlijk hoger dan we vooraf hadden gedacht”, vertelt Daphne van Roosendaal, die als hoofd pers en communicatie namens het bisdom Rotterdam aanwezig was bij het afstuderen van Fiona Nieuwenhuis op dit onderzoek. “Een belangrijke constatering was daarmee meteen al dat de betrokkenheid erg hoog is.”

Meeste respondenten tevreden over parochie

Dat bevestigen ook de onderzoeksresultaten. De meeste respondenten waren tevreden over hun parochie, hoewel ze wel aangaven dat er relatief weinig jonge parochianen zijn en dat ze activiteiten voor jongeren belangrijk vinden. Jongeren zelf noemden bijvoorbeeld vaak dat er meer bijbelstudies zouden kunnen worden gehouden. Andere opvallende resultaten waren dat een katholieke opvoeding, een goed contact met mede-parochianen, en een grote persoonlijke relevantie van het geloof werden geassocieerd met een grotere tevredenheid met het leven.

Lees het hele bericht op de website van bisdom Rotterdam.

Tags: ,