Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > Religieuzenprijs 2018: nomineer jongeren die zich in willen zetten voor een betere wereld

Religieuzenprijs 2018: nomineer jongeren die zich in willen zetten voor een betere wereld

Het Bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) wil haar tweejaarlijkse Religieuzenprijs dit keer toe kennen aan een project of initiatief voor en/of door jongeren (tot 35 jaar) die zich inzetten voor een betere wereld. De KNR roept iedereen op, ook in parochies en bisdommen, om initiatieven, projecten of personen te nomineren die voldoen aan de criteria.

De Religieuzenprijs wordt in principe elke twee jaar uitgereikt door de KNR aan een project waarin religieuzen zich herkennen vanwege de inzet en bezieling voor mensen in de marge, in de zorg of andere terreinen waarop de religieuzen zelf werkzaam waren en nog altijd zijn. De prijs bestaat uit een kunstwerk en een bedrag van € 5.000,–. Met deze prijs willen de religieuzen dit keer jongeren die zich inzetten voor hun idealen in het zonnetje zetten en stimuleren.

In een videoboodschap van april 2017 sprak Paus Franciscus jongeren wereldwijd toe: “Jullie, de jongeren, zijn de toekomst. Ik vraag jullie te bouwen aan de toekomst, te werken aan een betere wereld. Het is een uitdaging. Ja, het is een uitdaging. Nemen jullie deze aan?”

De KNR wil jongeren bemoedigen die deze uitdaging inderdaad hebben aangenomen. Die het als hun roeping zien om, vanuit een religieuze bewogenheid en inspiratie, te werken aan een betere wereld en zich in willen zetten voor gerechtigheid, mensen in de marge of zorg voor de schepping.

Oproep voor nominaties

De KNR roept iedereen op om initiatieven, projecten of personen te nomineren waarvan hij of zij meent dat deze in aanmerking komen voor deze prijs en die voldoen aan de criteria. Dit kan door middel van het aanmeldformulier dat is te vinden op de website van de KNR. Daar zijn ook de criteria te vinden. Ook niet-religieuzen kunnen een initiatief voordragen voor de prijs.

Aanmelden kan tot 1 april 2018. Daarna zal de jury zich buigen over alle nominaties en mede aan de hand van de criteria en richtlijnen, een zogenaamde shortlist van genomineerden opstellen. Op basis van deze shortlist bepalen de Hogere Oversten van de religieuze instituten uiteindelijk wie de winnaar van de Religieuzenprijs 2018 wordt. De bekendmaking van de winnaar en uitreiking van de prijs vinden plaats op 8 november 2018 in Den Bosch.

Kijk hier voor de criteria, richtlijnen en het aanmeldformulier.