Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Boodschap paus Franciscus voor de Veertigdagentijd

Boodschap paus Franciscus voor de Veertigdagentijd

“Door het hand over hand toenemen van de zonde zal de liefde van de meesten verkoelen” (Mat. 24, 12). Dit is de titel van de boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd. De paus waarschuwt voor het uitdoven van “de liefde die het middelpunt is van heel het evangelie” en hoopt dat we in de paasnacht opnieuw beleven dat het licht de duisternis verdrijft.

Een signaal dat de liefde in de wereld dreigt uit te doven is het “geweld dat zich richt tegen hen die als bedreiging van onze ‘zekerheden’ worden gezien: het kind dat nog niet geboren is, de zieke oudere, de gast die op doortocht is, de vreemdeling, maar ook de naaste die niet beantwoordt aan onze verwachtingen.” Maar ook de schepping is een stille getuige van deze verkilling van de liefde als de mens er onvoldoende zorg voor heeft. En de paus wijst op de liefde die verkoelt in onze gemeenschappen, waardoor het missionair elan vermindert.

In de Veertigdagentijd helpen het gebed, de aalmoes en het vasten om “naar de Heer terug te keren met heel ons hart en heel ons leven.” De paus nodigt vooral de leden van de Kerk uit om ijverig, gesteund door aalmoes, vasten en gebed, de weg van de Veertigdagentijd op te gaan: “Als de liefde in zoveel harten soms lijkt uit te doven, dan dooft zij niet uit in Gods hart! Hij geeft ons steeds nieuwe gelegenheden om opnieuw te kunnen beginnen met lief hebben.”

24 uur voor de Heer

Paus Franciscus beveelt daarom dit jaar opnieuw het initiatief “24 uur voor de Heer” aan, dat ertoe uitnodigt het sacrament van verzoening te vieren in een context van eucharistische aanbidding. In 2018 vindt dit plaats op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart, geïnspireerd door de woorden van psalm 130, 4: “Maar bij U vind ik vergeving”. De paus vraagt dat in ieder bisdom minstens één kerk gedurende 24 uur achter elkaar open blijft en de mogelijkheid voor een gebed van aanbidding en sacramentele biecht aanbiedt.

De paus roept niet alleen de leden van de katholieke Kerk op om te vasten en aalmoezen te geven. Hij hoopt alle mannen en vrouwen van goede wil te bereiken, die openstaan voor het luisteren naar God. “Als u, evenals wij, bedroefd bent om het hand over hand toenemen van de ongerechtigheid in de wereld, als de kilte die de harten en het handelen verlamt, u zorgen baart, als u de zin van gemeenschappelijk mens-zijn minder ziet worden, sluit u dan bij ons aan om God gezamenlijk aan te roepen, om samen te vasten en samen met ons te geven zoveel u kunt, om onze broeders en zusters te helpen!”

In de Veertigdagentijd houden veel organisaties collectes ten gunste van Kerken en volken in moeilijkheden. Paus Franciscus benadrukt dat we de hulp die aan ons gevraagd wordt zien als een oproep van de goddelijke Voorzienigheid: “Iedere aalmoes is een gelegenheid om deel te nemen aan de Voorzienigheid van God jegens zijn kinderen; en als Hij zich vandaag van mij bedient om een broeder of zuster te helpen, zal Hij dan morgen ook niet voorzien in mijn noden, Hij die zich niet laat overwinnen in edelmoedigheid?”

Lees hier de boodschap van paus Franciscus voor de Vastentijd 2018.