Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Reliek van Sint-Nicolaas krijgt op 5 december vaste plek in de Nicolaasbasiliek van Amsterdam

Reliek van Sint-Nicolaas krijgt op 5 december vaste plek in de Nicolaasbasiliek van Amsterdam

Een reliek van Sint-Nicolaas, bis­schop van Myra, wordt op 5 de­cem­ber 2021 bij­ge­zet in de basiliek van de Heilige Nicolaas, tegen­over het Centraal Station in Am­ster­dam. De plech­tige, gezongen mis bij deze gelegenheid met mgr. Hendriks, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, begint om 10.30 uur en is ook te volgen via een livestream.

Het reliek is een cadeau aan de bevol­king van Am­ster­dam van de Abdij van Egmond. Daar gingen de paters Bene­dic­tijnen na dat dit on­der­werp van bij­zon­dere vere­ring al zo’n duizend jaar in hun bezit is. In de hoofd­stad wordt nog geen reliek van stads­pa­troon Sint-Nicolaas vereerd. Op zijn eigen feest­dag krijgt hij nu een plek in de stad. Vorig jaar werd deze overdracht afgelast, nu gaat deze gebeurtenis door met inachtne­ming van de actuele corona-voor­schriften.

Nicolaas­jaar

De in­stal­la­tie van het reliek mar­keert de start van een heel Nicolaas­jaar. Met onder meer een nieuwe wan­de­ling langs de drie Nicolaas­kerken op de Wallen, lezingen en concerten wil de pa­ro­chie Sint-Nicolaas meer verbin­den met zijn stad. Een jaar lang wordt vanuit de basiliek aan­dacht gevraagd voor de barm­har­tig­heid van stads­pa­troon Nicolaas: voor zijn in­spi­re­rende bereid­heid steeds open te staan voor een ander. Daar­naast hoopt de pa­ro­chie Nicolaas dichter bij de Am­ster­dammers te brengen met onder meer de inzet van het nieuwe Nicolaasbier.

De Heilige Mis met de bij­zet­ting op zon­dag 5 de­cem­ber wordt ook gestreamd, ga daarvoor naar: www.nicolaas-pa­ro­chie.nl

Bericht en foto Nicolaasbasiliek via bisdom Haarlem-Amsterdam

Tags: ,