Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > oecumene > Prinsjesdagviering 2017: ‘Vertrouwen tussen hoop en vrees’

Prinsjesdagviering 2017: ‘Vertrouwen tussen hoop en vrees’

Voor de achttiende keer begon Prinsjesdag dinsdag 19 september met de Prinsjesdagviering in de Haagse Grote Kerk, een moment van bezinning bij de opening van het parlementaire jaar. Het thema van de viering luidde dit keer ‘Vertrouwen tussen hoop en vrees’.

De genodigden waren de leden van de Nederlandse regering, leden van de Eerste en Tweede Kamer en Hoge Colleges van Staat, vertegenwoordigers van religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen en maatschappelijke organisaties. Vanuit de Rooms-Katholieke Kerk waren onder anderen aanwezig de Roermondse hulpbisschop Mgr. Everhard de Jong, Daniëlle Woestenberg, juriste van het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) en Berry van Oers, secretaris van de landelijke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog. De viering werd door ruim duizend belangstellenden bijgewoond, waaronder veel kinderen. Zondagavond 24 september om 23.10 uur zendt KRO-NCRV naar aanleiding van de viering het programma ‘Wat bezielt Nederland? uit.

Het thema van de viering ‘Vertrouwen tussen hoop en vrees’ was uitgewerkt door joden, moslims, humanisten, christenen, bahaï’s, hindoes, boeddhisten, soefi’s, sikhs, Brahma Kumaris en anderen met stilte, muziek, rituelen en recitaties. “In alle religieuze en levensbeschouwelijke tradities zijn er aanwijzingen, verhalen, geboden en liederen, die ons eraan herinneren dat wij mensen allemáál te gast zijn in de wereld. Tegen de menselijke neiging om vreemden als bedreigend te zien wordt in de overleveringen voortdurend gewaarschuwd; er zijn warme pleidooien om anderen te behandelen zoals jezelf behandeld zou willen worden. Die rijkdom willen we onder de aandacht brengen”, was hun boodschap. Rooms-Katholiek priester Ad van der Helm verzorgde het gebed voor de overheid. Van der Helm: “Zend Uw goedheid naar de volksvertegenwoordigers en hun medewerkers, opdat zij vertrouwen kunnen wekken bij allen die in ons land verblijven.”

De oorsprong van de viering ligt in de jaren ’60 van de vorige eeuw. Aanvankelijk organiseerde de Nederlandse Hervormde Kerk een gebedssamenkomst bij de opening van het parlementaire jaar. Dit werd later een oecumenische bijeenkomst met deelname van andere christelijke kerken. Vanaf 2000 is de Prinsjesdagviering interreligieus en interlevensbeschouwelijk. De participerende organisaties aanvaarden de parlementaire democratie als beginsel voor de Nederlandse samenleving.

Verslag (en op de foto): drs. Berry van Oers.