Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > Eerste reacties enquête over Kerkproeverij / Back to church positief!

Eerste reacties enquête over Kerkproeverij / Back to church positief!

In het weekend van 9 en 10 september vond de eerste editie van Kerkproeverij / Back to church plaats. In totaal deden 450 kerken van verschillende kerkgenootschappen mee. Door middel van een enquête is nagegaan hoe deze eerste editie ervaren is. Inmiddels zijn er 300 enquêtes ingevuld en de eerste reacties zijn positief!

Kerken die meededen vertellen over waardevolle ontmoetingen die hebben plaatsgevonden. Zoals gehoopt werd, kwamen er gasten naar de kerk, die dankzij de persoonlijke uitnodiging de stap naar de kerk gemakkelijker maakten. Ook voor mensen die al langere tijd niet meer naar de kerk kwamen, werkte Kerkproeverij drempelverlagend, waardoor zij opnieuw naar de kerk gingen: Back to church.

Uit de enquête is onder meer als neveneffect naar voren gekomen dat de onderlinge eenheid in de deelnemende kerken werd versterkt. Verder is het als positief ervaren dat nadrukkelijk moest worden nagedacht over mogelijkheden om anderen bij het geloof te betrekken. Een kerkganger verwoordde dit treffend: “Kerkproeverij zet kerkleden zelf aan om opener te worden”.

Voorbereiding

Uit de ontvangen reacties blijkt hoe belangrijk een goede voorbereiding is. Niet alle deelnemende kerken lukte het om kerkleden voldoende mee te nemen in de bedoeling van Kerkproeverij / Back to church. Sommige kerken haakten daarvoor te laat bij de campagne aan. Ook was het een aantal kerken niet bekend dat er op de site van Kerkproeverij materiaal aangeboden werd dat bij de campagne gebruikt kon worden, of dat er in de landelijke pers aandacht aan Kerkproeverij werd geschonken. Daar tegenover staat dat er ook kerken waren die het materiaal wel wisten te vinden en die dan ook ruim gebruik maakten van uitnodigingskaarten en bijvoorbeeld het logo.

Vervolg

Op dit moment worden de onderzoeksresultaten geanalyseerd, waarna de initiatiefnemer, de Raad van Kerken, over het vervolg geadviseerd zal worden. Naar verwachting zal de Raad van Kerken half oktober beslissen of er in 2018 een vervolg aan kerkproeverij gegeven gaat worden en op welke manier dat dan gebeurt.

Kijk hier voor een verslag van Kerkproeverij / Back to church in het bisdom Breda.

Foto: Ramon Mangold via Bisdom Breda.