Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Pauselijke groet en zegen voor deelnemers Nationale Bedevaart Brielle

Pauselijke groet en zegen voor deelnemers Nationale Bedevaart Brielle

De bedevaartkerk in Brielle beleefde op zaterdag 9 juli een historische dag. Het was precies 450 jaar geleden dat op 9 juli 1572 op deze plek de Martelaren van Gorcum om het leven werden gebracht. En voor het eerst sinds 2019 kon de Nationale Bedevaart weer met veel mensen worden gevierd. Zouden veel pelgrims de tocht naar Brielle gaan maken?

“Je weet het maar nooit als je een uitnodiging uit doet gaan”, zei bisschop Van den Hende daarover in zijn homilie. De bisschop verwees naar gelijkenissen die Jezus vertelt over uitnodigingen waarop mensen niet reageren (Lucas 14, 15-24; Matteüs 22, 2-10). “Het is fijn dat u met zovelen bent”, benadrukte daarom de bisschop. In groten getale gaven mensen gehoor aan de uitnodiging om op 9 juli naar Brielle te komen. En zo hoorden 900 pelgrims hoe custos Glas van het bedevaartsoord bij aanvang van de viering een groet en zegen van paus Franciscus voor hen voorlas. De boodschap, ondertekend door de staatssecretaris van de Heilige Stoel kardinaal Parolin, werd toegestuurd aan bisschop Van den Hende via de nuntiatuur door Mgr. Dellagiovanna.

Zegen paus Franciscus

De paus hoopt dat door de voorspraak van de heilige Martelaren van Gorcum “de Kerk in uw land gesterkt zal worden door de Heilige Geest om vol vreugde te blijven getuigen van de schoonheid van ons katholiek geloof, om de eenheid tussen de christenen te bevorderen en om de barmhartige liefde van Jezus uit de breiden tot de armsten van onze broeders en zusters”, aldus de groet. Aan alle deelnemers verleende de Heilige Vader “zijn zegen als een bevestiging van vreugde en vrede in Christus de Heer.” De Martelaren van Gorcum stierven vanwege hun geloof in de eucharistie en hun trouw aan de paus. Dat de huidige paus zijn zegen gaf aan alle deelnemers aan de Nationale Bedevaart was daarmee een indrukwekkend moment.

Kardinaal Eijk en bisschoppen uit verschillende bisdommen concelebreerden. Onder de concelebranten waren ook religieuzen en de vertegenwoordiger van de nuntiatuur. Pelgrims kwamen met eigen vervoer en er reden ook in totaal negen bussen naar Brielle.

“Ik ben blij dat u vandaag hier bent”, aldus bisschop Van den Hende, “dat u gehoor heeft gegeven aan de uitnodiging en niet andere prioriteiten heeft gesteld vandaag. Ik bid en hoop met u, dat we altijd de Heer voorrang geven in ons leven, dat we altijd zijn liefde opnieuw ontvangen en daarvan getuigen.”

Passiebloemen

Aan het eind van de viering nodigde custos Glas de bedevaartgangers uit om een gebedsintentie te schrijven op een speciale bloemenkaart die was uitgedeeld. Naast elkaar vormen de kaarten een patroon met passiebloemen die met elkaar verbonden zijn. Het is een uitdrukking van de verbondenheid van gelovigen in de gemeenschap van de Kerk. In de bedevaartkerk zelf is dit zichtbaar in negentien passiebloemen die bij het hoogaltaar in een kunstwerk via sierlijke ranken met elkaar verbonden zijn. Elke passiebloem staat voor één martelaar.

Na de eucharistieviering was er ruim gelegenheid voor onderlinge ontmoeting rondom de kerk tijdens de lunch. Daarvoor was catering aanwezig en pelgrims namen zelf broodjes mee. Voor alle bedevaartgangers was er een exemplaar van Tussenbeide. Het magazine van het bisdom Rotterdam staat in het zomernummer uitgebreid stil bij 450 jaar Martelaren van Gorcum. In de middag werd de rozenkrans gebeden en de kruisweg op het martelveld. Daarna werd de Nationale Bedevaart 2022 afgesloten met een plechtige vespers in de bedevaartkerk met aansluitend een sacramentsprocessie en pelgrimszegen op het martelveld.

Lees op de website van bisdom Rotterdam ook:

Bericht en foto via bisdom Rotterdam. Foto: Custos Glas bewierookt de schrijn met de relieken van de HH. Martelaren van Gorcum. (Foto: Ramon Mangold)

 

Tags: ,