Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > COMECE betreurt resolutie Europees Parlement over abortus als Europees grondrecht

COMECE betreurt resolutie Europees Parlement over abortus als Europees grondrecht

De Commissie van Bisschoppenconferenties van de Europese Unie (COMECE) spreekt zich bij monde van secretaris-generaal Manuel Barrios Prieto uit tegen de resolutie die het Europees Parlement op 7 juli heeft aangenomen. Deze resolutie pleit ervoor om abortus in de Europese Unie tot een grondrecht te maken. COMECE waarschuwt tegen de verdergaande polarisatie over dit onderwerp onder Europeanen en zegt dat de resolutie een verkeerde voorstelling geeft van de tragedie van abortus voor moeders in moeilijkheden.

In een verklaring die werd vrijgegeven op vrijdag 8 juli 2022 betreurt Manuel Barrios Prieto het feit dat het Europees Parlement een nieuwe resolutie over abortus heeft aangenomen. Volgens Barrios Prieto baant de resolutie met de titel “Beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof om abortusrechten in de Verenigde Staten teniet te doen en de noodzaak om abortusrechten en de gezondheid van vrouwen in de EU te beschermen” de weg voor een afwijking van de universeel erkende mensenrechten. Als gevolg daarvan voorziet hij hardere confrontaties tussen Europese burgers en tussen de lidstaten die verschillend over abortus denken.

In zijn verklaring moedigt de secretaris-generaal de leden van het Europees Parlement aan om juist “te werken aan meer eenheid onder Europeanen, niet om hogere ideologische barrières en polarisatie te creëren” . Hij roept het Europees Parlement op om “geen gebied te betreden, waar het geen bevoegdheid over heeft, zoals dat geldt voor abortus”.

In juni 2022 bracht COMECE ook al een verklaring uit met het oog op de discussie in het Europees Parlement over het uitgelekte ontwerpadvies van het Amerikaanse Hooggerechtshof over abortus.

Lees de verklaring van 7 juli via de site van COMECE: ( EN )

Bericht en foto Bariios Prieto via COMECE.

 

Tags: , ,