Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Paus tot Nederlandse pelgrims: ‘Laat u vormen door Gods barmhartigheid’

Paus tot Nederlandse pelgrims: ‘Laat u vormen door Gods barmhartigheid’

Zo’n 2.000 Nederlanders trokken op dinsdag 15 november door de Heilige Deur van de Sint Pieter. Zij waren in het kader van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid met bisdommen of katholieke organisaties op bedevaart naar Rome. In de Sint Pieter vierden zij op de ‘Nederlandse Dag’ de Mis met bijna alle Nederlandse bisschoppen en kardinaal Eijk als hoofdcelebrant, waarna paus Franciscus hen toesprak. Hij moedigde de Nederlanders onder meer aan “om uw hart te openen en u te laten vormen door Gods barmhartigheid. Zo zult ook u op uw beurt werktuigen van barmhartigheid worden.”

Kardinaal Eijk noemde het in zijn preek in de Sint Pieter jammer dat het Heilig Jaar van de Barmhartigheid bijna ten einde is – 20 november sluit paus Franciscus de Heilige Deur van de Sint Pieter. Wat de kardinaal zeker zal missen is het internationale logo, zo zei hij. Het toont Jezus met een mens op zijn rug, een verwijzing naar de parabel van het verloren schaap waarnaar de herder op zoek gaat. Kardinaal Eijk beschreef de rijke betekenis van dit logo en riep vervolgens op om het logo en zijn boodschap ook na de sluiting van het Heilig Jaar “op het netvlies van ons geheugen gegrift te laten blijven.” Zoals in Hooglanderveen, waar de mensen in het parochiehuis een glas-in-lood raam hebben geplaatst met dit logo. “Zo hebben ze er toch maar mooi voor gezorgd dat dit logo ook voor de toekomst bewaard blijft.”

Na afloop van de viering voegde paus Franciscus zich bij de Nederlanders. Kardinaal Eijk sprak de paus kort toe. Hij wees erop dat in het Heilig Jaar velen, onder wie verscheidene jongeren, “het zeer kostbare sacrament van boete en verzoening, in Nederland in de laatste halve eeuw een bijna vergeten sacrament, hebben ontdekt of herontdekt.” Hij noemde ook de inzet van veel parochies om de werken van barmhartigheid gestalte te geven, vooral jegens migranten. De inventarisatie van al die initiatieven voor migranten heeft de Bisschoppenconferentie gebundeld, kardinaal Eijk bood paus Franciscus het eerste exemplaar aan.

Paus Franciscus noemde in zijn toespraak de goddelijke barmhartigheid “de bron van ons heil: heel de wereld, ieder van ons heeft de goddelijke barmhartigheid nodig. Zij is het die ons redt, die ons leven geeft, die ons herschept tot ware zonen en dochters van God. En deze heilbrengende goedheid van God is op een bijzondere manier te ervaren in het sacrament van boete en verzoening. De biecht is de plek waar we het geschenk van Gods vergeving en barmhartigheid ontvangen. Het is daar dat de omvorming van ieder van ons begint, alsook de hervorming van het leven van de Kerk.”
“Eenmaal omhelsd door de barmhartige Vader die ons altijd zijn vergeving schenkt, zult u in staat zijn om van zijn liefde te getuigen in het leven van alledag. De mannen en vrouwen van vandaag dorsten naar God, ze dorsten naar zijn goedheid en liefde. En ook u, als ‘kanalen’ van barmhartigheid, kunt helpen deze dorst te lessen,” aldus de paus, die de Nederlanders opriep voor hem te bidden.
Na afloop van zijn toespraak bleef paus Franciscus nog enige tijd om diverse mensen te begroeten. De Nederlandse pelgrims waren na afloop zeer enthousiast over ‘hun’ dag in Rome. Deze werd vervolgd met een gezamenlijke lunch en om 17.00 uur de Mariavespers in de basiliek van Santa Maria Maggiore (met bisschop Van den Hende van Rotterdam als hoofdcelebrant). Hij benadrukte in zijn preek “dat God met ons een geschiedenis van barmhartigheid wil schrijven.” Volgens de Rotterdamse bisschop mogen we pelgrim zijn, en is Maria ons daarin voorgegaan. En ze gaat met ons mee: “Maria is de moeder van de barmhartigheid maar ook van ons pelgrims.”

Klik hier voor de preek van kardinaal Eijk

Klik hier voor de toespraak van kardinaal Eijk tot paus Franciscus.

Klik hier voor de toespraak van paus Franciscus.

Klik hier voor de preek van Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende op dinsdagavond 15 november 2016, in de basiliek Santa Maria Maggiore, Rome.

Kijk op de website van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid voor meer foto’s van de Nederlandse Dag.

Kijk hier voor de uitzending van de eucharistieviering van 15 november, met na afloop de toespraak van paus Franciscus.

Foto: Ramon Mangold