Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Geen categorie > Paus geeft jongeren Maria ten voorbeeld op 32e Wereldjongerendag

Paus geeft jongeren Maria ten voorbeeld op 32e Wereldjongerendag

Komende zondag, 9 april is Palmzondag, wereldwijd wordt dan in de bisdommen de 32e Wereldjongerendag gevierd, met als thema een regel uit de lofzang van Maria: ‘Aan mij deed zijn wonderwerken Die machtig is’ (Luc. 1, 49). Paus Franciscus spreekt voor deze gelegenheid jongeren toe in een video en heeft ook een schriftelijke boodschap voor hen. De paus geeft aan jongeren Maria als voorbeeld: zij was absoluut géén couch potato!

Wie zich geroepen weet door God, blijft niet op de bank hangen, maar komt in actie, zoals ook Maria deed toen zij van de engel Gabriel de boodschap had ontvangen dat ze moeder zou worden van de Verlosser. Ze staat op en haast zich om haar nicht Elisabeth te bezoeken die zes maanden zwanger is. Ze onderneemt daarvoor een voor die tijd lange reis en zal Elisabeth zeker hebben geholpen tijdens haar verblijf daar.

“Maria is heel jong; wat haar is geboodschapt, is een geweldige gave, maar brengt ook zeer grote uitdagingen met zich mee; de Heer heeft haar verzekerd van zijn tegenwoordigheid en steun, maar heel veel dingen zijn nog onduidelijk in haar geest en in haar hart. Maar Maria sluit zich niet op in huis, zij laat zich niet verlammen door angst of trots. Maria is niet het type dat om zich goed, behaaglijk en zeker te voelen een comfortabele bank nodig heeft,” schrijft paus Franciscus.

De paus laat in zijn boodschap voor de Wereldjongerendag zien hoe Maria in de omgang was met de veel oudere Elisabeth en hij wijst op de bron van rijkdom die ouderen met hun levenswijsheid jongeren kunnen bieden. Ook benadrukt paus Franciscus dat Maria in een traditie staat: ze kent de heilige teksten en gebeden van haar volk, zoals spreekt uit haar lofzang, het Magnificat.

“Maria brengt de erfenis van het geloof van haar volk bijeen en stelt die in een geheel eigen gezang weer samen, dat echter tegelijkertijd een gezang van de hele Kerk is. En heel de Kerk zingt dit met haar. Willen jullie, jongeren, ook een geheel eigen Magnificat kunnen zingen en van jullie leven een gave voor de hele mensheid maken, dan is het van fundamenteel belang weer aan te sluiten bij de historische traditie en het gebed van hen die jullie zijn voorgegaan. Vandaar het belang de Bijbel, het Woord van God, goed te kennen, hem iedere dag te lezen, met jullie leven te vergelijken, de dagelijkse gebeurtenissen te lezen in het licht van wat de Heer jullie zegt in de Heilige Schrift. In het gebed en de biddende lectuur van de Bijbel (de zogenaamde lectio divina) zal Jezus jullie hart verwarmen, jullie stappen verlichten, ook in de donkere ogenblikken van jullie bestaan (vgl. Luc. 24, 13-35),” aldus paus Franciscus.

Hij spreekt zijn geloof en vertrouwen uit in de jongeren van nu: “Jullie kunnen, zoals de jonge Maria, ervoor zorgen dat jullie leven een instrument wordt om de wereld te verbeteren. Jezus roept jullie je spoor achter te laten in het leven, een spoor dat de geschiedenis tekent, jullie geschiedenis en de geschiedenis van zovelen (vgl. Toespraak bij de avondwake, Krakau, 30 juli 2016).”

Houd voor de presentatie van de video het YouTube kanaal van het Vaticaan in de gaten.

Lees hier de Nederlandse vertaling van de uitgeschreven boodschap in de video van paus Franciscus.

Lees hier de Nederlandse vertaling van de boodschap van paus Franciscus voor de 32e Wereldjongerendag (2017).

Kijk op de sites van de bisdommen voor activiteiten in verband met de 32e Wereldjongerendag of voor een overzicht op rkactiviteiten.nl.