Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Paus Franciscus wenst in zijn boodschap voor Wereldvrededag: ‘Vrede aan dit huis!’

Paus Franciscus wenst in zijn boodschap voor Wereldvrededag: ‘Vrede aan dit huis!’

‘Toen Jezus zijn discipelen uitzond op een missie, vertelde hij ze: Laat in welk huis gij ook binnengaat uw eerste woord zijn: Vrede aan dit huis! Woont daar een vredelievend mens, dan zal uw vrede op hem rusten; zo niet, dan zal hij op u terugkeren’ (Lucas 10, 5-6). Vrede brengen staat centraal in de missie van de discipelen zegt paus Franciscus in zijn boodschap voor Wereldvrededag en moet centraal staan in een politiek gericht op vrede.

Wereldvrededag wordt gevierd op 1 januari en de boodschap, die nu beschikbaar is in het Nederlands, roept op tot een politiek van vrede. De paus benoemt de uitdagingen, de mogelijkheden maar ook de ondeugden die zich daarbij voor kunnen doen binnen de politiek. Een politiek van vrede bevordert het onderlinge vertrouwen in de wereld, niet alleen tussen landen en groepen mensen maar bijvoorbeeld ook tussen een overheid en de jongeren in een land. Door een politiek van vrede komt er voor hen ruimte om zich te ontwikkelen en aan hun roeping gehoor te geven, zo schetst paus Franciscus.

Ook voor het individu is het volgens de Heilige Vader belangrijk gericht te zijn op vrede: met jezelf, met de ander, je familie en vrienden en met de schepping. Dat is een uitdaging die elke dag opnieuw moet worden aangenomen. Het vraagt om een bekering van het hart en de ziel.

Vrede aanbieden

Het aanbieden van vrede aan een huis bij binnenkomst is, zo schrijft de paus ‘gericht tot allen, mannen en vrouwen, die hopen op vrede te midden van de drama’s en het geweld van de menselijke geschiedenis. Het “huis” waarover Jezus het heeft, is ieder gezin, iedere gemeenschap, ieder land, ieder continent, in hun eigenheid en hun geschiedenis; vóór alles is het iedere persoon zonder onderscheid of discriminatie. Het is ook ons “gemeenschappelijk huis”: de planeet waarop God ons heeft geplaatst om te wonen en waarvoor wij geroepen zijn met toewijding de zorg op ons te nemen’, zo schrijft de paus. ‘Moge dit dan ook mijn wens zijn aan het begin van het nieuwe jaar: “Vrede aan dit huis!”.

Lees hier de complete boodschap van paus Franciscus voor Wereldvrededag 2019.

 

Foto: Ramon Mangold. Paus Franciscus bij de WJD 2019 in Panama.