Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Pastoraat Woonwagenbewoners Nederland roept politici op positie van Sinti en Roma te verbeteren

Pastoraat Woonwagenbewoners Nederland roept politici op positie van Sinti en Roma te verbeteren

Het Pastoraat Woonwagenbewoners in Nederland (PWN) roept politici en de toekomstige regering op de positie van woonwagenbewoners, Sinti en Roma te verbeteren. Het PWN doet dit in een brief die is verstuurd naar aanleiding van de verkiezingen in 2023 en die is gericht aan alle politici.

De brief werd geschreven door Ringo Meinhardt, Sinti en vrijwilliger voor het PWN die veel werkt met oudere Sinti en Roma die getraumatiseerd zijn door de oorlog. Meinhardt schrijft dat er een groot gebrek is aan standplaatsen voor woonwagens en dat er geen werk van wordt gemaakt om nieuwe plekken aan te wijzen: “Ik ken alleen het woord ‘uitsterfbeleid’. Een woord dat ik veel hoorde bij gemeentes, woningbouwcorporaties, op tv, enzovoorts. Een woord dat dusdanig discriminerend is dat ik er nog steeds kwaad om kan worden. Hoe durft iedereen te spreken over ‘uitsterven’ bij een bevolkingsgroep die in de oorlogsjaren ’40 – ‘45’ bijna volledig uitgeroeid en letterlijk met uitsterven bedreigd werd.”

Aandacht voor integratie en inclusie

Verder vraagt het PWN de komende regeringsperiode aandacht te besteden aan de integratie en inclusie van reizigers, Sinti en Roma om zo hun maatschappelijke positie te verbeteren. Meinhardt schrijft dat de Europese Commissie al jaren werkt aan meer aandacht voor de integratie en inclusie van Sinti en Roma: “Hiervoor is ook subsidiegeld beschikbaar gesteld. … Ik heb bij de Nederlandse overheid nagevraagd of Nederland ook een beroep heeft gedaan op de … subsidie, maar tot op heden heb ik geen antwoord gekregen op mijn vraag.” Meinhardt besluit de brief als volgt: “Hoe lang moet dit nog doorgaan? Hoe lang moeten wij dit nog ondergaan en verdragen? Kunt u zich voorstellen hoe wij snakken naar rust, naar plezier in het leven? Ik vraag u met klem deze brief serieus te nemen. Ik vraag u met klem de aanbevelingen van de Europese Commissie in Brussel serieus te nemen.”

Manifest voor parochies

In aansluiting op de open brief aan de politiek is het PWN alvast in samenwerking met het Justitiepastoraat aan de slag gegaan met het opstellen van een manifest voor parochies. Hiermee vestigen zij de aandacht op de waarde en betekenis van pastorale zorg voor reizigers, Sinti en Roma binnen het parochiepastoraat. Erin staat onder andere: “Erken Roma, Sinti en reizigers als parochianen, ook als zij niet regelmatig deelnemen aan de Eucharistie.” En: “Zorg binnen de parochie voor een aanspreekpunt voor het woonwagenpastoraat en voer woonwagenpastoraat structureel op in de agenda van het parochiebestuur en het pastoraal team.” Wellicht kan als principe van het manifest worden genomen: “Sta ervoor open om van en over elkaar te leren. De kerk kan hierin een verbindende rol spelen.”

Lees hier meer over de brief.

 

Afbeelding via kerknet.be: Sint Christoffel, patroonheilige van de reizigers.

 

 

Tags: ,