Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > Parochies krijgen eigen nummer bij de Kamer van Koophandel

Parochies krijgen eigen nummer bij de Kamer van Koophandel

De Rooms-Katholieke parochies krijgen nog voor de zomer in 2019 een eigen nummer bij de Kamer van Koophandel. Dit wordt voor alle parochies, parochiële caritasinstellingen en andere kerkelijke rechtspersonen in één keer geregeld vanuit het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) in samenwerking met de bisdommen.

De overheid communiceert steeds meer regelingen en voorzieningen digitaal. Dit betekent dat een parochie voor deze communicatie steeds vaker een Kamer van Koophandel (KVK) nummer moet hebben en/of E-herkenning moet aanvragen. Tot nu toe werd daarvoor dan vaak het KVK nummer van het SRKK gebruikt, maar met de verdergaande digitalisering is het wenselijk dat elke parochie over zijn eigen nummer bij de Kamer van Koophandel beschikt.

Omdat het SRKK dit samen met het secretariaat van het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken), de bisdommen en de KVK oppakt, hoeven de parochies in dit stadium zelf niets te doen. Zij worden via het eigen bisdom geïnformeerd en krijgen na de inschrijving hun KVK-nummer toegestuurd. Met dit nummer kunnen zij een E-herkenningmiddel aanvragen op veiligheidsniveau 1. Dat betekent dat er daarmee bijvoorbeeld VOG’s, parkeervergunningen en bepaalde subsidies kunnen worden aangevraagd.

Hogere niveaus

Door het CIO, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, wordt intussen gewerkt om ook communicatie tussen parochies en overheid op hogere veiligheidsniveaus mogelijk te maken. Hiervoor zijn beleids- en wetswijzigingen nodig en daarvoor is het CIO in gesprek met de overheid en de Kamer van Koophandel.

Streven is om een ingeschreven kerkgemeenschap te kunnen verbinden aan een natuurlijk persoon (bijvoorbeeld een lid van het kerkbestuur) met de nodige veiligheidswaarborgen voor deze persoon op bijvoorbeeld het gebied van privacy. Deze verbinding is nu nog niet mogelijk omdat uit een openbaar register als dat van de KVK volgens onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de verwerking van persoonsgegevens waaruit de levensbeschouwing van iemand blijkt, alleen mag met bijzondere waarborgen omkleed. Onder meer op dit punt waakt het CIO over de veiligheid terwijl tegelijkertijd gezocht wordt naar goede oplossingen om het communiceren met de overheid via zogenoemde e-herkenning verder mogelijk te maken voor parochies.