Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Mgr. Hendriks leest voorafgaand aan klimaatmars op 10 maart uit ‘milieu-encycliek’ Laudato si’

Mgr. Hendriks leest voorafgaand aan klimaatmars op 10 maart uit ‘milieu-encycliek’ Laudato si’

Zondag 10 maart wordt in Amsterdam een mars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Mgr. J. Hendriks, bisschop-coadjutor van bisdom Haarlem-Amsterdam, draagt bij aan de gebeden die voorafgaand aan deze klimaatmars worden uitgesproken en leest daarbij een gedeelte voor uit Laudato si’, de ‘milieu-encycliek’ van paus Franciscus.

In deze encycliek (rondzendbrief aan de gelovigen) spoort paus Franciscus ‘iedereen die verantwoordelijk is voor economische, politieke en sociale kwesties’ en ‘alle mensen van goede wil’ aan om ‘beschermers van de schepping’ te zijn. De paus benadrukt dat zorg voor de schepping niet alleen een politieke kwestie is, maar vooral een morele kwestie. De aarde is een gave van God, een gave die gekoesterd en beschermd moet worden.

Cultuur van verspilling

Paus Franciscus schrijft over een ‘cultuur van verspilling’ die ons ongevoelig heeft gemaakt voor de verkwisting van grondstoffen. Tegen de achtergrond van de armoede en honger in de wereld is dit een schreeuwend onrecht. Hij heeft het over een ‘integrale ecologie’ waarin zorg voor de schepping en zorg voor de armsten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Het is een indringend en confronterend document want de paus stelt niet alleen regeringsleiders verantwoordelijk voor het milieu, maar iedere mens in zijn eigen omgeving.

Dominicuskerk

Meerdere (groene) kerken lopen mee met de mars. Zij verzamelen zich om 12.15 uur vóór de Dominicuskerk (Spuistraat 12, Amsterdam), waar ze starten met gebed, waarbij onder anderen mgr. Hendriks en dominee De Reuver (scriba PKN) zijn betrokken. Aansluitend wordt de gezamenlijke klimaatmars gelopen. Na afloop van de klimaatmars is er om 17.00 uur in de Noorderkerk (Noordermarkt 48, Amsterdam) een afsluitend avondgebed. Kijk voor meer informatie op de site van GroeneKerken.nl.

Kijk hier voor meer informatie en bestelmogelijkheden voor de encycliek Laudato si’.

Kijk hier voor een blog van mgr. Hendriks over zijn betrokkenheid bij de klimaatmars.