Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > Overzicht werk voor vluchtelingen in parochies aangeboden aan ChristenUnie

Overzicht werk voor vluchtelingen in parochies aangeboden aan ChristenUnie

Op het congres van de ChristenUnie, dat zaterdag 26 november werd gehouden, bood Daniëlle Woestenberg namens de bisschoppenconferentie het R.-K.-overzichtsboek over werk voor vluchtelingen en vreemdelingen aan Gert-Jan Segers aan. De fractieleider van de ChristenUnie nam dit in dank aan met waardering voor de inzet van vele rooms-katholieken die zich vanuit hun parochies inzetten om vluchtelingen te helpen.

Daniëlle Woestenberg, die namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie de contacten met de politieke partijen behartigt, hoopt in de aanloop naar de verkiezingen van begin volgend jaar het overzicht aan nog meer partijen te mogen presenteren.

Het betreft een overzicht per bisdom van projecten die laten zien wat Nederlandse katholieken, vaak in samenwerking met andere mensen van goede wil, hebben gedaan sinds de oproep van paus Franciscus in 2015 om het hart te openen voor de toenemende stroom van vluchtelingen. Woestenberg: “We willen laten zien wat er ook in Nederland in gang is gezet zodat de politici dit positieve aspect in het dossier vluchtelingen mee kunnen laten wegen. Het laat zien dat ondanks toenemende individualisering, er nog steeds veel mensen zijn die omzien naar hun medemens.”

Recent kreeg paus Franciscus dit zelfde overzicht aangeboden toen meer dan 2000 Nederlandse pelgrims naar Rome waren gekomen om de afsluiting van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid daar mee te vieren. Vervolgens is het boekje ook naar alle parochies in Nederland gestuurd ter inspiratie en ter bemoediging. Het laat zien dat vele katholieken in Nederland gehoor gaven aan de oproep van paus Franciscus en de aansluitende oproep van de Nederlandse Bisschoppen in hun brief Herbergzaam Nederland, waarin ze aandacht vroegen voor de opvang van vluchtelingen ver weg en dichtbij.

Download hier de digitale versie van het overzicht ‘Herbergzaam Nederland. De praktijk in de Nederlandse Kerkprovincie’.

 

 

Foto: Anne Paul Roukema