Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwe vertaling Onze Vader vanaf komende zondag in gebruik

Nieuwe vertaling Onze Vader vanaf komende zondag in gebruik

Komende zondag 27 november 2016 wordt bij het begin van de Advent in Nederland en in België een nieuwe vertaling van het Onze Vader in gebruik genomen. Dit betekent dat in de liturgie voortaan de nieuwe tekst wordt gebeden.

Een gezamenlijke commissie (Commissio mixta), van Nederland en Vlaanderen werkt aan nieuwe vertalingen van meerdere liturgische teksten. Deze vertaalcommissie heeft ook het Gebed des Heren aangepast. Aan deze aangepaste versie hebben zowel de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties, alsook de Romeinse Congregatie voor de Eredienst hun goedkeuring verleend.

“De bisschoppen begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling. Een gelijkaardige moeilijkheid deed zich ook voor, toen bij het verschijnen van het Altaarmissaal in 1979 vertrouwde teksten werden vervangen door andere formuleringen in de eucharistie. Maar uiteindelijk is ook toen een snelle gewenning mogelijk gebleken. Het is mooi en verheugend dat Nederland en Vlaanderen nu dezelfde tekst van het Onze Vader kunnen gaan bidden”, aldus mgr. Liesen, de referent voor Liturgie namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

De aangepaste vertaling van het Gebed des Heren luidt:

“Onze Vader, die in de hemel zijt,

uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome,

uw wil geschiede

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving

maar verlos ons van het kwade.”

 

En zo klinkt het. (Ga naar filmpje op YouTube).

Blijf op de hoogte van het actuele nieuws op rkkerk.nl en neem een abonnement op de nieuwsbrief!

 

 

Tags: ,